Informatie

Rond zand, zeezand, zout zand of slap zand allemaal dezelfde namen voor het zand dat ontgonnen wordt uit de Noordzee. Het zand heeft een mooie ronde korrelstructuur omdat de korreltjes op een natuurlijke wijze gepolijst door de golven van de zee. Door z’n ronde vorm is zeezand goed draineerbaar waardoor het vooral wordt gebruikt als toevoegsel aan betonmengsels. De veronderstelling dat zeezand niet goed is om te gebruiken omwille van de concentraties schelpen en zeezout die het bevat, is lang achterhaald. Bovendien zijn er tal van voorschriften opgelegd waaraan het zeezand moet voldoen om gebruikt te mogen worden in de bouwsector.

Een gratis vrijblijvende offerte met de meest recente prijs? KLIK HIER of bel ons op 050/312 144

Bouwmateriaal rond zand