Recycleren begint bij de bron.
Remondis Corneillie helpt je op weg. 

Als professionele klant moet je rekening houden met de sorteerverplichting voor bedrijven die neergeschreven staat in het VLAREMA (artikel 4.3.2).

Wanneer je als professionele klant bedrijfsafvalstoffen inzamelt en laat ophalen dan moeten de 22 (en voor sommige bedrijven 24) opgesomde bedrijfsafvalstoffen in artikel 4.3.2. van het VLAREMA gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk gehouden worden bij de inzameling en ophaling ervan. 

Voor de uitgebreide opsomming en uitzonderingen verwijzen we graag naar de website van de OVAM.

Bronsortering

Waarom is bronsortering belangrijk? 

Heel wat bedrijfsafval kan gerecycleerd worden. Door recycling blijven grondstoffen langer beschikbaar in de economie. Wanneer je als bedrijf bij de bron sorteert dan wordt er vermeden dat recycleerbaar afval terechtkomt bij het restafval. Recycleerbaar afval dat terecht komt bij restafval kan niet meer hergebruikt worden.
Het doel van bronsortering is om zo weinig mogelijk restafval te produceren.

Contractverplichting

Bedrijfsafval kan je laten ophalen door een bij OVAM-geregistreerde afvalinzamelaar. Je kan Containerverhuur Remondis Corneillie terugvinden in het register van geregistreerde inzamelaars voor afvalstoffen

Bij wet worden zowel de inzamelaar als het bedrijf dat afval produceert en laat inzamelen in volgende gevallen een contract afsluiten: 

  • Laat je als bedrijf restafval inzamelen dan is een contract verplicht. De inzamelaar moet informatie verschaffen over de sorteerplicht en de bedrijfsafvalstromen die vermeld staan in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.
  • Zamel je als bedrijf twee of meerdere verplicht te sorteren afvalstromen samen in één container dan is een contract verplicht waarbij wordt aangegeven om welke precieze niet-gevaarlijke droge afvalstromen het gaat. 

Een container met restafval waar alles in gedeponeerd wordt, is niet toegelaten.

Contractverplichting

Wat als de bronsortering niet wordt nageleefd? 

Indien je als bedrijf niet sorteert volgens artikel 4.3.2. van het VLAREMA dan ben je in overtreding met de milieuwetgeving. Een aanmaning of PV kan, bij een inspectie door een bevoegde instantie, opgesteld worden met eventuele financiële sancties als gevolg. 

Ook als inzamelaar moeten we strikt toezien op bronsortering. Daarom controleren onze chauffeurs (bij professionele klanten) en kijken of deze aan de sorteer voorwaarden voldoet. Botsen zij op een sorteerfout dan wordt dit bijgehouden in een register.

Remondis Corneillie

Remondis Corneillie, jouw partner voor afvalinzameling

Heb je vragen over de sorteerplicht? Of wens je meer uitleg over de VLAREMA-wetgeving?
Aarzel niet om ons te contacteren. We geven je graag tips en advies.