Voor het ophalen van asbestafval zoals eternietplaten van daken of eterniet van omheiningen is het wettelijk verplicht om een big bag te gebruiken. Doordat sommige eternit materialen schadelijk zijn voor de gezondheid, heeft de overheid bepaald dat het afval met containers mag opgehaald worden maar dan wel met de maatregel van extra afscherming. Tijdens afbraakwerken komen er schadelijke stoffen vrij die moeten afgedekt worden. In dit geval wordt het afval afgesloten met behulp van een big bag.

Containerdienst Remondis Corneillie stelt u een bigbag ter beschikking wanneer u eterniet afval wenst te laten ophalen. Wanneer u een verhuurcontainer wenst te zetten voor dit soort afval, meldt u dat best aan onze dienst zodat we een big bag kunnen voorzien bij de levering van uw afvalcontainer.

Voor asbest afval stellen we containers ter beschikking van 8, 10 en 12 kubieke meter. Zie het overzicht voor de prijzen.