Dag in, dag uit zijn wij als bedrijf bezig met afval. Zowel via onze afvalcontainers als het containerpark zamelen wij jaarlijks duizenden tonnen afval in. Daarbij is het belangrijk om steeds de wetgeving in acht te houden en een goede samenwerking aan te gaan met professionele partners en overheidsinstanties. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, beter gekend als OVAM is één van deze partners. Hieronder geven we jou wat meer uitleg over de OVAM en wat deze betekent voor Containerverhuur Remondis Corneillie.

Wat is de OVAM?

De OVAM is een dienst die is opgericht in 1981 vanuit de Vlaamse Overheid. Deze dienst denkt mee en geeft vorm aan het beleid rond afval, materialen en bodem. Zij draagt bij tot een duurzaam afval- en materialen beheer en staat in voor een beter milieu. Deze dienst werkt onder andere ook mee aan projecten voor een leefbaar en duurzaam milieu. En staat bedrijven bij met nodige informatie omtrent afval en duurzaam recycleren. Daarenboven beschikt OVAM over een aantal toezichtsbevoegdheden (OVAM).

Containerverhuur Remondis Corneillie en OVAM

Indien je als bedrijf professioneel afvalstoffen wilt inzamelen en vervoeren dan ben je verbonden aan een aantal regels die onder andere zijn opgenomen in het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). Een van die bepalingen is dat je je als bedrijf moet laten registreren als vervoerder van afvalstoffen. Deze aanvraag dient elektronisch te gebeuren via de OVAM. Bij goedkeuring, wordt het bedrijf opgenomen in het register van vervoerders van afvalstoffen. Containerverhuur Remondis Corneillie is erin opgenomen en bijgevolg een door OVAM erkende afvalophaler. In het register kan je telkens per bedrijf zien welke afvalstoffen door het bedrijf mogen worden opgehaald en vervoerd.

Door ons te scharen achter de waarden en normen van de OVAM proberen ook wij ons steentje bij te dragen aan een goed en leefbaar milieu.

Wat doet Remondis Corneillie om bij te dragen aan een proper, leefbaar en duurzaam milieu?

Wij proberen het onderste uit de kan te halen om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Bij het uitvoeren van onze opdrachten proberen wij steeds aandacht te hebben voor het milieu en de maatschappij. Hieronder geven we jou enkele voorbeelden:

  • Wij proberen zoveel mogelijk gratis en vrijblijvende informatie te verschaffen over afvalverwerking en correct sorteren. Deze informatie kan je vinden via onze website, Facebook en e-mail. Je kan met al jouw vragen ook altijd terecht bij één van onze medewerkers die je graag verder helpen.
  • Daarnaast werken wij steeds samen met erkende afvalverwerkers. Zo zijn we zeker dat al het opgehaalde afval op een correcte én duurzame manier wordt verwerkt.
  • En wist je dat 90% van al de opgehaalde materialen opnieuw hergebruikt kunnen worden. Denk maar aan glas, papier en karton. Door jouw afval in te zamelen, hebben wij een belangrijke rol in het recyclageproces.
  • Als bedrijf dat afvalcontainers verhuurt, moeten wij vaak de baan op met onze vrachtwagens. Wij proberen steeds met al onze voertuigen te voldoen aan de meest recente emissienormen (Euro 6+). Daarenboven proberen wij voortdurend om de routes van de chauffeurs zodanig te plannen dat zij zoveel mogelijk containers ophalen én zo weinig mogelijk kilometers moeten afleggen.
  • En als laatste zijn wij steeds op de hoogte van de nieuwste technieken, innovaties en wetgeving. Als deze nuttig zijn voor ons bedrijf dan proberen wij hier ook in te investeren en onze organisatie voor afvalverwerking aan te passen.

Heb je verdere vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder.