Ongewenste plant

Een exacte definitie van onkruid bestaat niet. Onkruid zijn planten die in verschillende vormen, kleuren en geuren voorkomen. Deze planten krijgen het label van onkruid omdat ze als onaangenaam of gevaarlijk worden ervaren. Een betere naam voor onkruid zou wel eens ongewenste plant kunnen zijn. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt tussen de vele soorten onkruid, is dat van het zaadonkruid en het wortelonkruid.

Gebruik van pesticiden

Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen (tegen ongewenste planten en dieren) die schadelijk zijn voor  mens en milieu. Ze worden opgedeeld in een aantal categorieën. De meest gebruikte zijn: herbiciden, insecticiden en rodenticiden. Een herbicide is een middel dat gebruikt wordt om onkruid te bestrijden en gewassen te beschermen. Misschien denk je hierbij meteen aan giftige stoffen. Maar ook azijn en bleekwater zijn pesticiden wanneer zij gebruikt worden om onkruid te verdelgen. Er wordt vanuit alle hoeken (milieuorganisaties, overheden…) sterk afgeraden om deze pesticiden te gebruiken.

In Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen producten voor particulier en professioneel gebruik. Voor particulieren geldt een volledig verbod op de aankoop en het gebruik van chemische herbiciden. Particulieren mogen enkel nog herbiciden op basis van natuurlijke producten aankopen en gebruiken.  Professionelen mogen chemische producten gebruiken als ze in het bezit zijn van een fytolicentie.

Onkruid verwijderen zonder pesticides

Je tuin volledig onkruidvrij krijgen, is zo goed als onmogelijk (zelfs met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen). Toch bestaan een aantal tips en hulpmiddelen die je goed op weg helpen om -zonder het gebruik van pesticiden- onkruid te verwijderen.

Onkruid verbranden

Aan de hand van een elektrische of een onkruidbrander op gas kan je ongewenste planten via extreme hete lucht of vlam gaan verbranden. Het spreekt voor zich dat deze methode enkel kan gebruikt worden voor onkruid op en tussen verhardingen en harde materialen. Enige voorzichtigheid is echter wel geboden bij het gebruik van deze toestellen. Bij droog weer is de kans op brandgevaar groot.

Heet water

Heet water over onkruid gieten, is een heel efficiënte manier om onkruid te doden. Net zoals bij het verbranden, wordt de celstructuur van het onkruid vernietigd. Voor kleinere hoeveelheden onkruid kan je bijvoorbeeld het kookvocht van de aardappelen of pasta gebruiken of enkele waterkokers vullen. Voor grotere oppervlakten te lijf te gaan, kan je heet water onkruidbestrijdingsmachines huren of kopen.

Wieden

De goedkoopste en meest milieuvriendelijke manier? De handen gebruiken! Wieden is zeer efficiënt (bij droog weer) wanneer je het onkruid met de wortel kan verwijderen. Wieden kan wel een immens lastig werk zijn. Daarom is het handig om -waar mogelijk- een aantal gereedschappen aan te wenden.  

Tuingereedschap

Uiteraard is het niet mogelijk om steeds alle onkruid met de blote hand uit te doen.  Daarom bestaat er een heleboel uitstekend tuingereedschap om jouw een handje te helpen. Denk maar aan een voegenkrabber, hark, schoffel, wortelsteker…

Verwijder op tijd

Tijdig onkruid verwijderen is uitermate belangrijk. Laat geen bloemen komen op het onkruid. Eenmaal de bloemen tevoorschijn komen, kunnen deze zaadjes verspreiden. Die zaadjes kunnen op hun beurt opnieuw kiemen tot onkruid. Op regelmatige basis onkruid verdelgen en terrassen en opritten vegen, is dus de boodschap.

Onkruid wegbrengen!

Laat het onkruid nooit in de tuin liggen. Kleinere hoeveelheden onkruid kan je in de compostbak gooien of wegbrengen naar het Remondis Corneillie containerpark. Ben je een tuinaannemer of heb jij als particulier bergen aan onkruid waar je vanaf wilt? Dan kan je beroep doen op onze afvalcontainerdienst. Onze chauffeurs brengen met veel plezier een afvalcontainer voor groenafval naar je toe. Heb je nog verdere vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier, sales@remondiswestvlaanderen.be of  bel naar 050/ 312 144. Wij helpen je graag en met de glimlach verder!