De Vlaamse Regering zet grote stappen vooruit in de richting van een duurzamere toekomst en een circulaire economie. Begin juli 2023 werd het VLAREMA 9 voor de tweede keer principieel goedgekeurd waarop het dossier voor advies naar de Raad van State zal gaan. Vermoedelijk wordt het VLAREMA 9 dit najaar definitief goedgekeurd. 

Remondis Corneillie neemt de voorlopige VLAREMA 9 al even onder de loep. 

Wat is een circulaire economie en hoe draagt het VLAREMA bij? 
Wanneer je een definitie zoekt van een circulaire economie, stuit je op heel wat lange en soms ingewikkelde informatie. Remondis Corneillie legt je graag kort en krachtig uit wat zo’n economie nu exact inhoudt.

Een circulaire economie is een manier van economisch denken en doen waarbij we proberen om alle materialen die we gebruiken in een soort van "kringloop" te houden, zodat er zo min mogelijk verspild wordt. Het doel is om zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en zo min mogelijk afval te creëren.

Het VLAREMA of het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, omvatten de regelgevingen omtrent materialen en afvalstoffen. Deze regels moedigen hergebruik, recycling en andere manieren om de hoeveelheid afval te verminderen aan. Anno juli 2023 geldt momenteel nog de VLAREMA 8, waarbij bronsortering een belangrijke pijler is. Hier kan je nuttige info raadplegen met betrekking tot de bronsortering.

Wat houdt precies VLAREMA 9 in? 
Er staat dus binnenkort een verandering in het VLAREMA-landschap voor de deur. We geven je een overzicht van enkele aanpassingen en nieuwe regelgevingen die in VLAREMA 9 worden voorgesteld (Bron: OVAM).

  • Bedrijven en restafval: bedrijven worden gestimuleerd om hun hoeveelheid restafval te verminderen. Dit doet de overheid door middel van de kosten voor afvalbeheer te verhogen naarmate er meer restafval is. Hierdoor worden bedrijven aangemoedigd om minder bedrijfsrestafval te produceren en nog meer aan bronsortering te doen. 
  • Recyclage en hergebruik: het voorstel bevat een duidelijk kader voor de selectieve inzameling en nasortering van verschillende fracties bouw- en sloopafval. Dit zou mogelijkheden voor recycling en hergebruik moeten vergroten. 
  • Herbruikbare bekers en cateringmateriaal: in de strijd tegen wegwerpplastic wordt het gebruik van herbruikbare bekers en cateringmaterialen verplicht bij evenementen.
  • Batterijen: Er komen nieuwe regels met betrekking tot de opslag en verwerking van oude batterijen. 
  • Grondstofverklaring: voor producten die ingezet worden als nieuwe recycleerbare grondstoffen of als bijproduct wordt de procedure bijgestuurd om een veiliger gebruik van deze potentiële grondstoffen te garanderen. 
  • Regulering houtsnippers: het gebruik van houtsnippers, zowel als bodembedekker als meststof en bodemverbeterend middel, wordt gereglementeerd. 
  • Recyclage van luiers: er worden normen geïntroduceerd die de recycling van wegwerpluiers mogelijk maken zonder schade aan het milieu of de gezondheid.
  • Nieuwe verplichtingen voor afvalverwerkers: afvalverwerkers krijgen nieuwe verplichtingen voor de rapportering van ingezamelde en verwerkte hoeveelheden. Dit is met het doel om een betere tracering van afvalstoffen mogelijk te maken. 
  • Verbod wikkel plastic: Het gebruik van plastic verpakking voor gratis en ongeadresseerd drukwerk zal niet langer toegestaan zijn. 
  • Verbod op kunststoffen: vanaf 1 januari 2024 wordt het gebruik van bepaalde kunststoffen verboden als ze geen recyclaat bevatten.  

Remondis Corneillie en het VLAREMA.
Als bedrijf dat professioneel afvalstoffen inzamelt en vervoert, zijn we gebonden aan de regels zoals vastgelegd in het VLAREMA. Een van deze regels vereist onze registratie in het register van vervoerders van afvalstoffen. Remondis Corneillie is in dit register opgenomen, wat betekent dat we erkend zijn door de OVAM als afvalophaler.

Daarnaast hebben we de plicht om strikt toezicht te houden op bronsortering. Dit is niet alleen essentieel voor ons werk, maar het is ook een cruciaal aspect van ons streven naar duurzaamheid. Daarom controleren onze chauffeurs – wanneer ze afvalcontainers of rolcontainers ophalen- bij klanten of aan de sorteervoorwaarden wordt voldaan. Bij het detecteren van een sorteervergissing, wordt dit vastgelegd in een register.

We houden de toekomstige veranderingen nauwlettend in de gaten en geven een update van zodra VLAREMA officieel is goedgekeurd.

Heb je vragen over het sorteren of wens je meer informatie over de VLAREMA-wetgeving? Aarzel niet en contacteer ons!