Ben je van plan om binnenkort hechtgebonden asbesthoudende materialen te verwijderen? Dan is het belangrijk om te weten wat asbest is, hoe het veilig verwijdert wordt en welke gezondheidsrisico’s asbest met zich kan meebrengen.

Als vergunde asbestinzamelaar is Corneillie je idéale partner om vast asbesthoudend afval veilig weg te brengen. Heb je een afvalcontainer nodig of kom je met het asbesthoudend afval liever zelf naar ons containerpark? Geen probleem, Containerverhuur Remondis Corneillie regelt alles vlot en uiterst correct. Vindt hieronder de nodige uitleg, tips en informatie over het correct vervoeren en aanleveren van asbesthoudende materialen.

Wat is asbest

In de tweede helft van de 20ste eeuw was het gebruik van asbesthoudende materialen enorm populair. Door de lage kostprijs, duurzaamheid en hittebestendigheid van asbest werden tal van materialen hiermee geproduceerd. Asbesthoudende lijm, plaasterisolatie, golfplaten, dakleien, asbestcement… Allemaal voorbeelden van toepassingen van hechtgebonden asbesthoudend materiaal.

Ondanks de sterke eigenschappen van asbest werd na enkele jaren duidelijk dat deze stof schadelijk is voor de (volks)gezondheid. Bijgevolg werd in België in 2001 een algemeen verbod opgelegd voor de productie, het gebruik en de verkoop van alle producten die asbest bevatten. Anno 2019 mag geen enkel asbesthoudend materiaal meer (her)gebruikt worden. Materialen die reeds gebruikt werden voor het verbod van 2001 mogen nog aanwezig zijn in en rond een gebouw, indien deze in goede staat verkeren.

Waarom is asbest schadelijk voor de gezondheid

Het aanraken van asbesthoudend materiaal is op zich niet schadelijk. Enkel wanneer asbestvezels vrijkomen en worden ingeademd, loop je het risico op gezondheidsschade. Hoe meer asbestvezels ingeademd worden en hoe langer de blootstelling duurt, hoe groter de kans op longkanker, strottenhoofdkanker, kanker aan het long of buikvlies en ademhalingsmoeilijkheden. Het gevolg van de blootstelling aan asbestvezels wordt pas jaren na de blootstelling ontdekt.

Hoe asbest veilig verwijderen

Ben je van plan om zelf vast asbesthoudend materiaal te verwijderen, dan raden we je zeker aan om volgende veiligheidsaspecten in acht te nemen:

  • Draag een wegwerpoverall, handschoenen en een stofmasker (type FFP3)
  • Gooi niet met asbesthoudende materialen. Als deze breken, komen asbestvezels vrij
  • Gebruik geen mechanisch gereedschap
  • Maak het asbesthoudend materiaal vochtig (zo waaien asbestvezels niet weg)
  • Verlucht je woning goed. Maak de woning schoon met proper water en gooi alle gebruikte doeken weg

Hoe asbest veilig wegbrengen

Eenmaal het asbesthoudend materiaal verwijderd is, moet deze op een correcte en veilige manier op een vergunde stortplaats geraken. Dit kan op twee manieren gebeuren. Of je brengt het afval zelf naar ons containerpark in Brugge. Of wij leveren op het gewenste adres een container voor asbesthoudend materiaal en komen daarna de gevulde container ophalen.

Asbest platen

Asbest en dan voornamelijk de asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Asbest wordt dus bijgevolg geclassificeerd als gevaarlijke stof. Daarom moeten we uiterst voorzichtig te werk gaan bij het aanleveren en storten van asbesthoudend materiaal. Bij Containerverhuur Remondis Corneillie is veiligheid een topprioriteit voor zowel onze klanten als medewerkers. Daarom geven we graag een aantal te volgen richtlijnen mee voor het correct aanvoeren en aanleveren van hechtgebonden asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudend materiaal zelf vervoeren naar ons containerpark

Alles begint natuurlijk bij het laden van het asbesthoudend materiaal. Draag steeds de gepaste veiligheidskledij. Doe een stofdichte wegwerp overall, handschoenen en mondmasker type FFP3 aan.  Deze bieden bescherming tegen eventuele asbestvezels die vrijkomen. Mensen met een baard dragen beter een volgelaatmasker. Hergebruik de veiligheidskledij niet. 

Verpak al het asbesthoudend materiaal volledig, goed en stevig. Tijdens het transport is het belangrijk dat er niks loskomt, vrijkomt of breekt. Daarom raadt Corneillie je aan om te werken met big bags. Deze zorgen ervoor dat het asbesthoudend afval volledig afgesloten en verpakt zit. Je kan bij ons een big bag kopen. Deze kan je meerdere malen hergebruiken. Controleer steeds op eventuele scheuren bij het meermaals gebruiken van dezelfde zak.

Big bag asbest

OPGELET! Bij het asbesthoudend materiaal mag geen ander sloopafval (steenpuin, ijzer…) zitten!

Eenmaal je geladen hebt, kan je tijdens de gekende openingsuren terecht op ons containerpark. Corneillie werkt niet met een hoeveelheidsbeperking dus je kan -mits betaling- zoveel asbesthoudend materiaal storten als je maar wilt. Na de weging op onze weegbrug, kan je het asbesthoudend afval storten in de daarvoor speciaal voorziene box.

Het huren van een container voor asbesthoudend materiaal

Wil je een grote hoeveelheid asbesthoudend materiaal wegbrengen? Dan is het handig en voordeliger om een  container te huren bij Corneillie. Je kan ons steeds bellen of e-mailen om de container te bestellen. Of raadpleeg onze handige website waar je meteen jouw prijs kan berekenen en een container kan reserveren. Vermeld steeds dat je een container nodig hebt voor asbesthoudend materiaal.

Containerverhuur Remondis Corneillie heeft containers voor asbesthoudend afval van 6, 8 , 10 m3 beschikbaar. 

Naast de container heb je steeds een big bag nodig. Deze big bag is wettelijk verplicht. Vooraleer het asbesthoudend afval in de container komt, plaats je de big bag in de container. Deze zorgt ervoor dat tijdens het vervoer geen asbestvezels vrijkomen. Wanneer onze chauffeur de container komt ophalen, moet de big bag volledig gesloten zijn opdat er geen asbesthoudend materiaal meer zichtbaar is en/of vrijkomt. Zorg ervoor dat er geen scheuren in de big bag zitten. De big bag is steeds voorzien van een veiligheidslabel.

Wanneer je het asbesthoudend afval inlaadt, dan moet je steeds de gepaste veiligheidskledij dragen (zie hierboven). Gooi niet met asbesthoudend materiaal. Wanneer asbesthoudend materiaal breekt, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Voorzichtigheid geboden dus. En vergeet niet dat een container voor asbesthoudend afval enkel mag gebruikt worden voor asbesthoudend materiaal. Ander (sloop)afval moet steeds apart gesorteerd worden.

Containerverhuur Remondis Corneillie helpt je graag verder!

Heb je na het lezen van dit artikel nog opmerkingen of vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.