Teelaarde en potgrond zijn niet hetzelfde. Alhoewel beiden er ietwat gelijkaardig uitzien, verschillen ze grondig. Teelaarde en potgrond hebben beiden een andere samenstelling waardoor ze elk voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wat is teelaarde?

Teelaarde, tuinaarde, zwart zand, zwarte grond… Allemaal synoniemen voor één en dezelfde grond. Teelaarde is grond die voornamelijk bestaat uit zand en organische stoffen. De organische deeltjes zijn alles wat leeft of geleefd heeft in de aarde, zoals planten en diertjes. Teelaarde is een vrij zware onbemeste grond en bevat nauwelijks voedingsstoffen. Daarenboven heeft teelaarde een lage pH-waarde, wat dus betekent dat deze grond zuur is. Teelaarde wordt voornamelijk gebruikt om de grond op te hogen bij het aanleggen van een gazon en voor het ophogen van bloemperken. Wil je planten (ver)potten dan moet je potgrond gebruiken. Enkel zuurminnende planten zoals Rododendron en Hortensia’s groeien in teelaarde.

Wat is potgrond?

Er bestaan tientallen soorten potgrond zoals universele, mediterrane en cactuspotgrond… Potgrond bestaat uit verschillende bestanddelen naargelang de soort. Toch bevat potgrond steeds dezelfde basiselementen: turf, organische stoffen en biologische of kunstmeststoffen.  Potgrond wordt veelal gebruikt om planten in potten, bakken of borders te (ver)planten. De pH-waarde zit goed en de potgrond bevat toegevoegde voedingsstoffen om planten te laten wortelen en groeien. Daarenboven is potgrond luchtig en houdt deze lang water vast.

Heb je een vraag of wens je teelaarde te bestellen? Contacteer ons!