Asbest is nog steeds prominent aanwezig in heel wat huizen en gebouwen. Daarom investeert de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2021 in een aanzienlijk budget voor het veilig verwijderen van asbest. Ben je van plan om in 2021 of 2022 een nieuwe dakisolatie te leggen? Of de buitenmuren te isoleren? En moet je bij deze werken asbest laten verwijderen. Dan heb jij misschien wel recht op een bijkomende premie. Containerverhuur Remondis Corneillie legt hieronder alles wat je moet weten over deze premie heel eenvoudig voor je uit!

Wat is asbest

Asbest, ook gekend als eterniet, werd vroeger gebruikt in verschillende bouwmaterialen, waarvan golfplaten en asbestgebonden dakleien de meest gekende zijn. Asbest is ook aanwezig in andere toepassingen, zoals asbesthoudende lijm, plaasterisolatie, asbestcement, verven… Asbest bevat asbestvezels die schadelijk en kankerverwekkend kunnen zijn als ze ingeademd worden. Daarom werd in 1998 een totaalverbod op de productie van asbest uitgevaardigd. Echter kunnen woningen die tussen 1998 en 2001 werden gebouwd nog asbesthoudende materialen bevatten. Dit komt omdat een aantal bouwaannemers hun voorraad aan asbestmaterialen hebben uitgeput na 1998.

De nieuwe premie toegelicht

Vanaf 1 januari 2021 komt er bovenop de isolatiepremie bij dak- en buitenmuurisolatie van residentiële en niet-residentiële gebouwen in het Vlaams gewest, een extra premie van 8 euro per m2 in geval van asbestverwijdering . Hieronder vind je de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de premie voor asbestverwijdering.

1. Isolatie van het dak of isolatie van de buitenmuur geplaatst door een aannemer vanaf 01/01/2021

Indien je van plan bent om het dak te isoleren, check dan zeker of je voldoet aan de voorwaarden om hiervoor een premie van 4 euro m2 te ontvangen:

 • Het huis, wooneenheid of appartementsgebouw moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, of er moet een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning ingediend zijn vóór 1 januari 2006.
   
 • Bij het isoleren van een hellend dak, moet een dampscherm aan de binnenkant van het dak worden vastgemaakt.
   
 • De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur.
   
 • De Rd-waarde van het isolatiemateriaal moet groter of gelijk zijn aan 4,5 K/W.
   
 • Vanaf 1 januari 2021 ben je verplicht om de isolatie te laten plaatsen door een aannemer indien je wilt genieten van de premie. Plaats je de isolatie zelf, dan heb je geen recht meer op een premie.

Ga je de buitenmuur isoleren? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een premie van 30 euro per m2  voor de buitenmuurisolatie geplaatst door een aannemer vanaf 01/01/2021. Dit zijn de voorwaarden:

 • Het huis, wooneenheid of appartementsgebouw moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, of er moet een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning ingediend zijn vóór 1 januari 2006.
   
 • De Rd-waarde moet groter of gelijk zijn aan 3 m² K/W.
   
 • De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur.
   
 • Tot en met 31/12/2020 bedraagt de premie voor buitenmuurisolatie geplaatst door een aannemer 15 euro m2.

  2. Asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laten verwijderen door een aannemer vanaf 01/01/2021

  Je weet dat er asbest aanwezig is of je stuit op asbesthoudende materialen tijdens de voorbereidingen voor de plaatsing van de isolatie? Dan moet je beroep doen op een aannemer. Deze aannemer moet op zijn beurt werken volgens de code van de goede praktijk: veilig werken met asbestdaken en gevels van OVAM.

  3. De factuur van de plaatsing van isolatie en de factuur van de asbestverwijdering moeten beiden opgemaakt zijn vanaf 01/01/2021 en mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen.

  4. De premie voor asbestverwijdering geldt voor woon en niet-woongebouwen.

  Woongebouwen zijn huizen en appartementen, kortom gebouwen die dienen om in te wonen en leven. Niet-woongebouwen zijn bedrijven, kantoren, scholen, ziekenhuizen, restaurants…

  5. De premie moet aangevraagd en ingediend worden via Fluvius.

  Voldoe je aan al deze voorwaarden en dien je de aanvraag correct in, dan zal je voor  asbestverwijdering bij de dakisolatie een totaal van 12 euro per m2 ontvangen met beide premies. Voor de asbestverwijdering bij een buitenmuurisolatie zal je 38 euro per m2 ontvangen met beide premies. Het loont dus zeker de moeite om na te gaan of je recht hebt op de premies.

  Tip! Bekijk zeker de website van Fluvius voor je aan de slag gaat. Daar vind je alle nodige informatie zoals bijvoorbeeld wat er allemaal op de facturen moet staan.

  Asbest veilig wegbrengen? Remondis Corneillie helpt jou!

  Omdat asbest een gevaarlijke stof is, moet deze op een veilige manier worden weggebracht. Containerverhuur Remondis Corneillie is een vergunde asbestinzamelaar en kan jou hierbij helpen op twee manieren:

  1. Een afvalcontainer voor asbest huren

  Heb je een grote hoeveelheid aan asbestafval dan kan je afvalcontainers van 6, 8, 10 en 12 m3 huren. Omdat er tijdens het transport asbestvezels kunnen vrijkomen, moet het asbestafval verplicht in big bags geplaatst worden. Deze kan je aankopen bij ons.

  2. Breng je asbestafval naar het Remondis Corneillie containerpark

  Natuurlijk kan je ook zelf met je asbestafval terecht op ons containerpark (zowel bedrijven als particulieren). Vervoer het afval in de verplichte big bags naar het containerpark en breng één van onze medewerkers op de hoogte. Deze zullen jou op een veilige manier verder helpen.

  Ga steeds veilig te werk tijdens de verwijdering en het wegbrengen van asbestafval. Draag een wegwerp overall, een mondmasker type FFP3, handschoenen en een veiligheidsbril.

  Heb je na het lezen van dit artikel nog opmerkingen of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag verder.