Een afvalcontainer huren:
Dé gids van A tot Z

Ben je als particulier of professional op zoek naar meer informatie over afvalcontainerverhuur?
Deze gids reikt je alle antwoorden aan, waarna je goed geïnformeerd de juiste afvalcontainer kan huren, voor je eigen werkzaamheden of klantenprojecten.

Lees verder en kom alles te weten over afvalcontainerverhuur.

Van een vergunning bij de stad of gemeente aanvragen, over een afvalcontainer correct op jouw eigen terrein of de openbare weg plaatsen, tot de afvalcontainer volgens de regels vullen en laten ophalen door een OVAM-erkende afvalophaler. Deze gids bundelt alles wat je moet weten over afvalcontainerverhuur. Want met de juiste informatie op zak, is een afvalcontainer huren heel eenvoudig.

Inhoudstafel

1
Welke afvalcontainer
heb ik nodig?

In je vrije tijd of voor het werk, binnen of buiten, alleen of in teamverband, afbreken of opbouwen,...
Als je de handen uit de mouwen steekt, leveren je inspanningen vaak afval op dat het type of gewicht van een gemiddelde afvalproductie overstijgt.

Afvalophaling aan huis of een bezoek aan het containerpark bij jou in de buurt schieten dan tekort. Je hebt een afvalcontainer nodig om snel, correct en gemakkelijk afval te verzamelen. Het aanbod van afvalcontainers is groot en gevarieerd, net als de momenten waarop afvalcontainers van pas komen.


1.1. Een greep uit de projecten waarbij het huren van een afvalcontainer een meerwaarde is:

Sloopwerken

Sloopwerken

Kocht je een te renoveren woning of bedrijfspand? Staan jouw medewerkers klaar om op de werf te beginnen? Sloop- en afbraakwerken brengen niet alleen veel stof, maar ook gemengd bouwafval met zich mee zoals kalk, tegels (faience), cellenbeton, gipsplaten, kalkstenen en Ytong-blokken.

Tuin inrichten

Tuin inrichten

Struiken snoeien, hagen scheren, grasmaaien, … Een tuin(her)aanleg staat garant voor kilo’s groen- of tuinafval. Takken, snoeihout, haagscheersel, resten van planten, bloemen, bladeren en gras mogen verzameld worden in eenzelfde afvalcontainer voor groenafval. Stevigere tuinresten als boomwortels en -stronken vereisen een eigen afvalcontainer. Dit geldt ook voor uitgebroken terrastegels of tuinstenen.

Grondwerken

Grondwerken

Een bouwput, kelder, zwembad, fundering, terras, vijver, ondergrondse parking, … uitgraven resulteert in bergen aarde en zand die thuishoren in een eigen afvalcontainer. Zitten er ook stenen tussen? Dan is een afvalcontainer voor grond en stenen beter geschikt.

Oprit aanleggen

Oprit aanleggen

Bij het uitgraven van opritten of funderingen komt vaak een combinatie van propere grond met steenresten vrij. Je hoeft aarde, zand, stenen, stabilisé en asfalt zonder teer niet van elkaar te scheiden. Er bestaan namelijk afvalcontainers waarin je deze soorten grond- en steenafval mag bundelen.

Dakwerken

Dakwerken

De kans is groot dat bij de vernieuwing van oude daken asbest wordt aangetroffen in de dakplaten. Omspringen met asbest vraagt uiterste voorzichtigheid, want het materiaal is schadelijk voor de gezondheid. Wil je een grote hoeveelheid asbesthoudend materiaal wegbrengen, dan schakel je best een erkende afvalophaler in, die zorgt voor een passende afvalcontainer. Naast een asbestafvalcontainer is het gebruik van een big bag verplicht, zodat asbestvezels niet kunnen vrijkomen tijdens het vervoer. Informeer bij de containerverhuurder of je deze big bag zelf dient aan te kopen.

Ramen vervangen

Ramen vervangen

Om aan de huidige energienormen te voldoen, moet gedurende renovaties enkele beglazing vervangen worden door hoogrendementsglas. Oude ramen gooi je in een afvalcontainer voor glas. Levert je verbouwing niet-gekleurd én gekleurd glas op? Dit vormt geen enkel probleem. Beide glassoorten mogen in dezelfde afvalcontainer gegooid worden.

Inboedel opruimen

Inboedel opruimen

Wat er jarenlang in een woning of bedrijfsgebouw verzameld wordt, komt pas aan de oppervlakte als de inboedel opgeruimd wordt, bijvoorbeeld bij een verhuis, overlijden of totaalrenovatie. Van papier en hout, over stenen en ijzer, tot toiletpotten en wasbakken: alles kan makkelijk samen ge-deponeerd worden onder de noemer gemengd niet-gevaarlijk afval type 1.

1.2. Een afvalcontainer per afvalstroom

Iedere bouwwerkzaamheid brengt klein of groot afval met zich mee, maar niet ieder afvaltype behoort tot dezelfde afvalgroep. Alles verzamelen in één afvalcontainer is allesbehalve wenselijk. Een juiste indeling bij de afvalverzameling vandaag, draagt bij tot een efficiënte en ecologische afvalverwerking morgen. Afvalophalende bedrijven maken om die reden het onderscheid tussen verschillende afvalstromen met ieder hun eigen afvalcontainer. De wijze waarop de afvalstromen gebundeld worden, variëren per afvalcontainerverhuurbedrijf. De opdeling gehanteerd door Containerverhuur Remondis Corneillie geeft je alvast een goede houvast wanneer je op zoek bent naar de geschikte afvalcontainer voor jouw afval:

Steenpuin en beton

Steenpuin en beton:
betonstukken, bakstenen, dakpannen, vloertegels, porselein, servies,...

Afbraakhout

Afbraakhout:
deuren, paletten, vloerplanken, houten palen, meubels, mdf-platen,...

Grond en stenen

Grond en stenen:
propere aarde en zand met stenen, stabilisé, kleigrond (natte grond), en asfalt zonder teer

Gewapend beton

Gewapend beton:
vloerplaten, funderingen, welfsels, betonnen schuttingen,...

Houtafval met glas

Houtafval met glas:
raampartijen, deurkozijnen,...

Groenafval

Groenafval:
tuinhout, snoeihout, takken, boomstronken en boomwortels

Gemengd bouwafval

Gemengd bouwafval:
tegels, cellenbeton (gasbeton), gipsplaten, kalksteen, Ytong-blokken,...

Papier en karton

Papier en karton:
kartonnen dozen, tijdschriften, boeken, kranten, eierdozen,...

Vlak glas

Vlak glas:
proper, vlak glas afkomstig uit ramen of deuren zonder hout, plakwerk, ijzer of scharnieren

Gipshoudend afval

Gipshoudend afval:
pleister, plakafval, afgekapte kalk en kalkafval

Restafval type 1

Restafval type 1:
papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, inboedel/huisraad, brandbaar restafval en stenen

Restafval type 2

Restafval type 2:
papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, inboedel/huisraad, brandbaar restafval, stenen, rubber, isolatie en roofing (= gemengd niet-gevaarlijk afval type 1 + rubber, isolatie en roofing)

Asbesthoudend afval

Asbesthoudend afval:
eterniet is een verzamelnaam voor producten op basis van asbestcement. Onder deze afvalstroom vallen onder meer: asbesthoudende lijm, asbestplaasterisolatie, golfplaten uit asbest, asbestdakleien, asbestcement,...

Vermoed je dat je een groot volume van één afvalsoort zal verkrijgen en slechts een kleine hoeveelheid van een ander type afval?

Informeer steeds bij het afvalcontainerverhuurbedrijf naar de inzamelmogelijkheden. Sommige partijen stellen een passende afvalcontainer voor die jouw twee stromen moeiteloos combineert.

Meest verhuurde
afvalcontainers

Wist je dat zowel afvalcontainers voor steenpuin en beton, als voor restafval type 1 de twee vaakst gehuurde afvalcontainers zijn? Deze afvalstromen worden in grote getalen ingezameld, omdat verbouwen volop in de lift zit. Nieuwbouwwoningen worden duurder en bouwgronden kariger, dus slaan de Belgen aan het renoveren.

Meest verhuurde afvalcontainers
Welk formaat van afvalcontainer heb ik nodig?

2
Welk formaat van
afvalcontainer heb ik nodig?

Niets vervelender dan midden in een project vaststellen dat je een te kleine afvalcontainer voorzag. Met de juiste afvalcontainer hoef je je werkplanning niet te onderbreken of om te gooien. Afvalcontainers bestaan in alle soorten en maten, toch is het niet evident om een formaat te selecteren wanneer je voor het eerst een afvalcontainer huurt. Kies je een exemplaar dat net gepast is volgens je berekeningen? Of ga je voor een formaat met wat extra marge?

Van OVAM-erkende afvalophalers zal je steeds het advies krijgen om een afvalcontainer te voorzien die ruimschoots voldoet aan je noden. Concreet: huur een afvalcontainer die wat meer volume biedt, dan je effectief nodig denkt te hebben. Je bespaart doorgaans meer door één grote afvalcontainer te huren, dan meerdere kleine afvalcontainers te bestellen. Werk je samen met een aannemer, laat deze expert dan de afvalberekening maken. Hij of zij beschikt over voldoende kennis van zaken om een correcte afvalcontainergrootte aan te bevelen.

Wat is een OVAM-erkende
afvalophaler?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is de Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Ze helpt gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle burgers werkt ze aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

Als een bedrijf professioneel afvalstoffen wil inzamelen en vervoeren, is het verbonden aan een set milieuregels. OVAM-erkende afvalophalers zijn bedrijven die zich achter deze normen en waarden scharen, een goedkeuring kregen van de overheidsdienst voor hun activiteiten en zo hun steentje bijdragen aan een goed en leefbaar milieu.

2.1. De meest courante formaten van afvalcontainers op een rij

6m3

(5 m lang x 1 m breed x 1,2 m hoog)

Container

8m3

(4,5 m lang x 2 m breed x 0,9 m hoog)

Container

10m3

((5 m lang x 2 m breed x 1 m hoog))

Container

12m3

(5,2 m lang x 2,3 m breed x 1 m hoog)

Container

20m3

(5 m lang x 2,3 m breed x 1,7 m hoog)

Container

25m3

(5,5 m lang x 2,3 m breed x 2 m hoog)

Container

30m3

(5,6 m lang x 2,4 m breed x 2,3 m hoog)

Container

De voetpadcontainer:
ideaal bij beperkte ruimte of weinig afval

Heb je onvoldoende (privaat) terrein ter beschikking om een grote afvalcontainer te zetten? Lijkt de enige optie om de afvalcontainer op het voetpad te plaatsen?

Maak kennis met de voetpadcontainer, een afvalcontainer van 5 m lang, 1 m breed en 1,2 m hoog (6 m3). Omwille van zijn formaat is hij uitermate geschikt voor smalle straten, bijvoorbeeld in een dorps- of stadskern of wanneer je eerder weinig afval zal creëren. In vergelijking met het meest courante formaat afvalcontainer (2 m breed) is de voetpadafvalcontainer slechts half zo breed. Je hoeft evenwel niet in te boeten aan volume, want de voetpadcontainer is hoger dan gemiddeld.

De voetpadcontainer

Vind je het nog steeds moeilijk om vooraf in te schatten
welke afvalcontainer je nodig hebt?

Vraag dan een plaatsbezoek aan. Containerverhuur Remondis Corneillie bijvoorbeeld, komt gratis ter plaatse om de stand van zaken te bekijken en de passende afvalcontainer aan te bevelen voor jouw project en bijhorend afval.

2.2. Het gewicht en de belading van een afvalcontainer

Hoe zwaar mag een afvalcontainer geladen zijn? Het maximale gewicht voor afvalcontainers van 6 m3 en 8 m3 is wettelijk vastgelegd op 11 ton. Voor alle afvalcontainers met een volume groter dan 8 m3 geldt een maximumgewicht van 13 ton. Houd naast het gewicht van je afval ook de hoogte ervan in de gaten. Vrachtwagens met een afvalcontainer die te hoog geladen is en zich op de openbare weg begeven, riskeren namelijk een boete. Als de lading even hoog (of lager) is dan de hoogte van de afvalcontainer ben je zeker reglementair bezig.

Hoe wordt mijn afval gewogen?

Nadat je afvalcontainer is volgeladen, wordt deze opgehaald door de afvalcontainerverhuurder die instaat voor de weging van je afval. Hoe gaat dit in zijn werk? Eerst rijdt de vrachtwagen met gevulde afvalcontainer tot op een nauwkeurige weegbrug. Nadien wordt de afvalcontainer volledig leeggemaakt.

De vrachtwagen wordt daarna opnieuw gewogen, ditmaal met een lege afvalcontainer. Door zowel begin- als eindgewicht te noteren, is er geen enkele ruimte voor misverstanden betreft belading. Als particulier of professional ontvang je hierop een factuur voor het huren van een afvalcontainer, inclusief de sorteer-, recycleer- en verwerkingskost voor jouw gewogen afval.

Hoe wordt mijn afval gewogen?

2.3. Gebruik je afvalcontainer maximaal

Het maximumgewicht en de maximumhoogte van een afvalcontainer respecteren, zijn verplicht. Desondanks zijn er opportuniteiten om je afvalcontainer optimaal te benutten. Wees alert en vul je afvalcontainer slim. Sommige afvalstromen kan je immers compact verzamelen, denk bijvoorbeeld aan gemengd niet-gevaarlijk afval of afbraakhout. Gooi ze niet in hun geheel in de afvalcontainer, zo gaat er onnodig stockagecapaciteit verloren. Als er tijd in de planning beschikbaar is, maak het afval dan zo klein mogelijk. Wie houten constructies (kasten, stoelen,...) demonteert bijvoorbeeld, haalt het onderste uit de kan van zijn afvalcontainer. Je spaart niet enkel volume, maar ook budget uit. Een win-win!

Waar mag de afvalcontainer geplaatst worden?

3
Waar mag de afvalcontainer
geplaatst worden?

Een afvalcontainer is gemiddeld 5 m lang, 2 m breed en 1 m hoog. Het is belangrijk je vooraf af te vragen waar de afvalcontainer komt te staan zodat buurtbewoners of doorgaand verkeer niet gehinderd worden. Kan de afvalcontainer op privédomein staan? Wordt de afvalcontainer op de openbare weg geplaatst? Afhankelijk van de plaats, gelden verschillende regels die je in acht moet nemen.

3.1. Afvalcontainer op privéterrein

Als er voldoende plaats is, kan een afvalcontainer op privé-eigendom staan. Op een oprit, in de tuin, op een terras, op de bedrijfsparking, … In dat geval hoef je geen vergunning aan te vragen of parkeerverbodsborden te plaatsen. Handig! Waarop moet je wel letten?

Zorg dat de chauffeur op de lever- en ophaaldag de afvalcontainer ongehinderd kan plaatsen en oppikken. Dat doe je door fietsen, tuinmeubilair, wagens, allerhande werfmateriaal, … aan de kant te zetten. Weet je zeker dat er plaats genoeg is, maar twijfel je of de afvalcontainer makkelijk tot op je privéterrein geraakt? Neem geen risico en contacteer de afvalcontainerverhuurder om te informeren of de afvalcontainer ongehinderd geplaatst kan worden op jouw domein.

Bescherm je terrein
met rijplaten

Een afvalcontainer, zelfs ongeladen, is bijzonder zwaar. De combinatie van een grote belading met kleine pootjes durft sporen na te laten op terrassen, opritten of gazons. Wil je vermijden dat het terrein beschadigd geraakt? Informeer naar metalen rijplaten. Vaak worden deze gratis uitgeleend door de afvalcontainerverhuurder.

Bescherm je terrein met rijplaten

3.2. Afvalcontainer op de openbare weg

Komt de afvalcontainer op de openbare weg terecht, dan moet je twee zaken voorzien. Ten eerste ben je verplicht om een vergunning aan te vragen en te verkrijgen. Ten tweede heb je verkeersborden voor parkeerverbod nodig. Zelf een plekje reserveren door middel van werfmateriaal, stoelen, veegborstels of ander meubilair op straat te zetten, is verboden. De politie treedt streng op tegen dit gedrag. Je bent goedkoper af door het verplichte document te voorzien, dan wanneer je zelf creatief een parkeerplek afbakent voor de afvalcontainer.

Vergunning

Vergunning

Het plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg, kan niet zonder de toelating van de stad of gemeente waar deze komt te staan. Voor de inname van openbaar domein dien je een vergunning aan te vragen en parkeergeld te betalen.

De regels en kosten hieromtrent zijn regiogebonden. Win informatie in bij het stadsloket of het gemeentehuis, of raadpleeg hun website. Woon je in Brugge of omstreken? Voer je een project uit voor klanten in Oost- of West-Vlaanderen? Containerverhuur Remondis Corneillie maakt het je makkelijk en verzamelde alle nuttige links in een startersgids.

Parkeerverbodsborden

Parkeerverbodsborden

Om het afleveren en ophalen van de afvalcontainer in goede banen te leiden, zijn parkeerverbodsborden een must. Je kan P-borden huren via je stad of gemeente, de afvalcontainerverhuurder of zelf zorgen voor reglementaire verkeersborden voor parkeerverbod. De borden worden voorzien van een opschrift met de periode waarin het verbod geldt. Zo weet de omgeving exact wanneer de afvalcontainer er zal staan en parkeren even niet mogelijk is.

Verdiep je je liever niet in paparassen, dan kan je de afvalcontainerverhuurder vragen om deze administratieve taak van je over te nemen tegen een kleine dossierkost.

Lees er alles over in onze startersgids!

Download hier de startersgids

3.3. De wegcode, ook van toepassing op afvalcontainers

Wie een afvalcontainer levert, gebruikt en ophaalt, moet de verkeersregels te allen tijde respecteren. Vrachtwagenchauffeurs bij OVAM-erkende afvalophaalbedrijven zijn goed op de hoogte van het verkeersreglement betreft vervoer en belading van een afvalcontainer. Huur je een afvalcontainer? Wees waakzaam dat ook jij de wegcode moet naleven.

Ze gaat al van kracht voordat de afvalcontainer op de openbare weg geleverd wordt. Hoe?
Met het correct gebruik van parkeerverbodsborden. Om in regel te zijn, moeten de borden uiterlijk de dag vooraf op openbaar terrein staan en communiceren ze de begin- en einddatum van het tijdelijk parkeerverbod. Meer weten over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg?

Raadpleeg de wegcode

Verplichte signalisatie
afvalcontainer

Vergunningen en parkeerverbodsborden zijn niet voldoende om reglementair afvalcontainers te stationeren. Je moet de afvalcontainer ook voorzien van twee signalisaties. Als aanvrager hoef jij hier bijna nooit zelf voor te zorgen. Het is echter goed om te weten dat een afvalcontainer uitgerust moet zijn met het verkeersbord D1 en een oranje-geel knipperlicht. Zo kan je dit controleren eens je de afvalcontainer ontvangt. Het D1-bord is een blauw, rond verkeersbord met een witte pijl erop die aangeeft hoe er moet uitgeweken worden.

Verplichte signalisatie afvalcontainer

In combinatie met het knipperlicht wordt de afvalcontainer makkelijk opgemerkt door voetgangers, fietsers en chauffeurs.

Alle partijen hebben er baat bij aandachtig om te springen met het (ver)plaatsen en gebruiken van de afvalcontainer. Naast signalisatie, verkleint de kans op ongevallen met stilstaande afvalcontainers op de openbare weg door de alertheid van afvalcontainerverhuurder en -huurder.

Verplichte signalisatie afvalcontainer
Hoeveel kost het om een afvalcontainer te huren?

4
Hoeveel kost het om
een afvalcontainer te huren?

De kostprijs van een afvalcontainer wordt bepaald door een aantal zaken die hieronder worden toegelicht.
De totaalprijs om een afvalcontainer te huren, bestaat uit:

Afvalsoort

1. Afvalsoort

Iedere afvalstroom vereist een passende verwerking. Sommige soorten kunnen door de afvalcontainerverhuurder gesorteerd worden, anderen worden na ophaling naar een gespecialiseerd afvalverwerkings- of verbrandingsbedrijf gebracht. Deze prijscomponent is variabel en afhankelijk van het soort afval dat je inzamelde.

Kortom voor sommige afvalcontainers zit de afvalverwerkingskost reeds inbegrepen in de huurprijs voor de afvalcontainers, bij andere betaal je een bijkomende afvalverwerkingskost per ton.

Containerformaat

2. Containerformaat

Het soort afvalstroom bepaalt de huurprijs voor de afvalcontainer zelf. Veel afvalverhuurbedrijven hanteren voor iedere afvalcontainerformaat dezelfde huurprijs als een extra afvalverwerkingskost wordt gerekend.

Hoe groter de afvalcontainer, hoe groter de huurkost? Neen, je betaalt niet altijd meer voor een grote dan voor een kleine afvalcontainer. Het gebeurt immers dat afvalcontainers, zoals voor papier en karton, dezelfde huurwaarde hebben ongeacht hun grootte. Wel is het rendabel voor jou of voor je klant om de

verschillende afvalcontainertypes goed met elkaar te vergelijken. Neem je genoegen met een kleine afvalcontainer? Afhankelijk van de afvalstroom bespaar je misschien budget, maar neem je het risico je werk te moeten stilleggen bij een containerwissel. Met één grote afvalcontainer kan je sowieso doorwerken, want je hebt steeds voldoende plaats om afval te bergen.

Contacteer bij twijfel de afvalcontainerverhuurder en informeer welk containerformaat de perfecte match is met jouw project en de afvalstroom die het met zich meebrengt.

Duurtijd

3. Duurtijd

Een afvalcontainer huren, kan aanvangen op alle dagen met uitzondering van zondag. Je hoeft gelukkig niet te wachten totdat de eerste dag waarop je gebruikmaakt van de afvalcontainer verstreken is, om deze volgeladen te laten ophalen. Bij graafwerken of tuinaanleg bijvoorbeeld is een afvalcontainer misschien al na één uur gevuld tot de maximumcapaciteit. Dat beseffen afvalcontainerverhuurders maar al te goed!

In de planning is de door jou aangevraagde afvalcontainer sowieso één dag de jouwe, maar in de praktijk mag je deze zeker en vast vroeger inruilen voor een volgende, lege afvalcontainer. De maximumtermijn om een afvalcontainer te huren bepaal je zelf op basis van je noden. Een weekend, vijf dagen, veertien dagen, … Het gebeurt dat een korte huurperiode gratis wordt aangeboden en pas na het verstrijken van een zekere termijn de langere

duurtijd in rekening gebracht wordt. Communiceer de uiterlijke huurperiode, zowel naar de afvalcontainerverhuurder, als naar je gemeente of stad. Zo voorkom je misverstanden en eventuele bijkomende kosten.

Langetermijnhuur
Bij Containerverhuur Remondis Corneillie is zeven dagen huur inbegrepen in de huurprijs. Een periode waarin je bergen werk verzet krijgt! Wens je de geselecteerde afvalcontainer langer dan zeven dagen op rij te gebruiken?
Vanaf dag acht betaal je slechts 2 euro extra per dag.

Parkeergeld

4. Parkeergeld

Parkeer je in het stadscentrum of aan de rand van de stad? Voor vijf dagen of voor vijftien dagen? Parkeergeld is afhankelijk van de locatie waar de afvalcontainer komt te staan en de termijn waarin je de afvalcontainer gebruikt. Hoe langer je een

afvalcontainer stationeert, hoe groter de som parkeergeld wordt die je aan de stad of gemeente betaalt voor tijdelijke inname van de openbare weg. De kans bestaat dat je deze retributie al voorafgaand aan het afvalcontainergebruik dient te betalen.

Locatie

5. Locatie

De laatste parameter die de prijs van een afvalcontainer vormt, is de afstand. Meer bepaald de afstand die de vrachtwagen van de afvalcontainerverhuurfirma moet afleggen tussen zijn stelplaats en jouw privéterrein of openbaar domein.

De methode waarop afstand aangerekend wordt, varieert. Vraag gerust na bij de afvalcontainerverhuurder hoe de plaats van levering en ophaling je eindfactuur beïnvloedt.

4.1. Leveren en ophalen

Huur je een afvalcontainer, dan krijg je meer dan louter een afvalcontainer op locatie en datum van afspraak. De afvalcontainerverhuurfirma zet de afvalcontainer netjes op de gewenste plaats. Na vertrek van de vrachtwagenchauffeur kan je hem meteen gebruiken. Zitten de werken er definitief op? Is de laatste afvalcontainer gevuld en klaar om opgehaald te worden voor afvalverwerking? Je hoeft je geen zorgen te maken over het verplaatsen of vervoeren van het volgeladen exemplaar.

De afvalcontainerverhuurder staat in voor een correcte en veilige ophaling van de volle afvalcontainer. Mits goede afspraken kan de afvalcontainer ook zonder jouw fysieke aanwezigheid vlekkeloos gebracht en opgehaald worden.

Leveren en ophalen Leveren en ophalen

4.2. Simuleer de prijs van je afvalcontainer

Is het nu voor eigen budgetplanning of om een prijsofferte te maken voor je klanten, op voorhand een duidelijke richtprijs krijgen voor het huren van een afvalcontainer, is belangrijk. Woon of werk je in regio Brugge en omstreken? Dan loont het de moeite om de prijssimulator van Containerverhuur Remondis Corneillie uit te proberen. In slechts drie eenvoudige stappen kom je te weten hoeveel de afvalcontainer die jij zoekt, jou zal kosten. Heel gemakkelijk, uiterst transparant!

Vul hier je afvalsoort, afvalcontainer, locatie en duurtijd in en ontvang snel je prijs op maat.

Vul hier je afvalsoort, afvalcontainer, locatie en duurtijd in en ontvang snel je prijs op maat.

Bereken je prijs

Calculator

4.3. Een afvalcontainer bestellen

Nu je de afvalstroom en het afvalcontainerformaat kent, kan je een afvalcontainer bestellen: telefonisch of via de website van de afvalcontainerverhuurder. Weet je precies wanneer je deze zal nodig hebben? Maak gerust ruimschoots vooraf een reservering.

Tijdens de werkzaamheden kom je soms voor verrassingen te staan. Een afvalcontainer vroeger of later dan gepland nodig? Veel erkende afvalcontainerverhuurbedrijven zijn zeer flexibel. Meestal kan je, tot 24 uur voordat je een afvalcontainer nodig hebt, één huren. Houd er wel rekening mee dat een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg, soms langer dan 24 uur kan duren.

Hoe verzamel ik afval veilig en rond een afvalcontainer?

5
Hoe verzamel ik afval
veilig in en rond een afvalcontainer?

Dakplaten verwijderen, muren slopen, ramen vervangen, bijgebouwen afbreken, terreinen effenen,... Of je de mouwen eenmalig opstroopt of dagelijks: voorzichtig werken is de boodschap.

Wie afval ruimt, neemt beter het zekere voor het onzekere en denkt aan een passende veiligheidsuitrusting. Houtafval en glasscherven kunnen splinters of snijwonden veroorzaken. Asbesthoudend afval kan bij inademing van fijne stofvezels blijvende gezondheidsschade toebrengen. Huur je een afvalcontainer, investeer dan ook in de huur of de aankoop van een beschermbril, handschoenen en een stevig werkpak.

Wat gebeurt er met mijn afval?

6
Wat gebeurt
er met mijn afval?

Afvalcontainer(s) volgeladen opgehaald? Check. Afval inzamelen, is slechts de eerste stap in het verwerkingsproces. Maar wat gebeurt er met het afval nadat het opgehaald werd? Afhankelijk van het afvaltype staat de afvalcontainerverhuurder zelf in voor de afvalverwerking of doet hij hiervoor een beroep op een gespecialiseerd afvalverwerker. Weet je welke afvalstromen na een passende afvalverwerking opnieuw gebruikt kunnen worden?

Als het om een zuivere afvalstroom gaat, kan deze verwerkt worden tot...

Steenpuin en beton > funderingen
Plakafval, pleister, afgekapte kalk en kalkafval > nieuwe gipsplaten
Glasafval > glaswol of nieuw glas
Papier en karton > krantenpapier, tijdschriftenpapier, verpakkingspapier, golfkarton,...
Groenafval > compost
Boomstronken > bodembedekkers, compost
Houtafval > houtspaanders voor spaanplaten (vezelplaten)
Gemengd bouwafval > granulaten voor beton en mortel
Grond en stenen > puin voor wegenwerken, parkings,...
Metaal en ijzer > staal of aluminium

Wat gebeurt er met mijn afval?

Er zijn ook afvalstromen, bijvoorbeeld gemengd niet-gevaarlijk afval (in de volksmond beter bekend als grofvuil of inboedel), die op het eerste gezicht niet gerecycleerd kunnen worden. Vergis je niet, het tegendeel is waar. Dit combinatieafval heeft nog heel wat in haar mars en wordt uitzonderlijk in haar geheel gestort.

Grofvuil wordt bijna altijd uitvoerig gecontroleerd en gericht gesorteerd in verschillende deelafvalstromen. Meer dan de helft ervan (papier, hout, …) kan door een eindverwerker gerecycleerd worden tot een nieuw eindproduct. Het overgebleven afval dat niet verwerkt kon worden, doet later dienst als energieopwekker.

6.1. Afvalophaler hand in hand
met afvalverwerker

Als je een door OVAM-erkende afvalinzamelaar inschakelt, zet je jouw schouders mee onder een duurzame afvalverwerking. OVAM kan namelijk naast vakkundige afvalophalers ook rekenen op afvalverwerkers met zin voor innovatie en ecologie. Samen trekken ze resoluut de kaart van afvalverwerking met aandacht en respect voor het klimaat en de medemens. Ga je een afvalcontainer huren? Zoek je een specialist afvalverwerking in de buurt? Op de websites van afvalcontainerverhuurders of afvalverwerkingsbedrijven staat de OVAM-registratie vermeld. De perfecte manier voor jou om te weten dat je in zee gaat met een kenner. Wil je alvorens je een afvalinzamelaar of -verwerker inschakelt 100 % zeker zijn van diens deskundigheid? Onderstaande overzichtslinks bieden raad.

Raadpleeg hier de publieke lijst van door OVAM-erkende vervoerders van afvalstoffen

Publieke lijst

Consulteer hier het openbaar register van door OVAM-erkende verwerkers van afval

Openbaar register

6.2. Afvalverbranding
goed voor hernieuwbare energie

In een ideale wereld wordt iedere vorm van afval volledig herwerkt en vervolgens opnieuw gebruikt. De verwerkingsmogelijkheden en recyclagetoepassingen namen de voorbije jaren aanzienlijk toe, toch kunnen niet alle soorten afval een tweede leven krijgen. Een kleine groep afval kan niet gescheiden worden, dit restafval wordt verbrand met energieterugwinning.

Wat is de output?
De afvalverbranding van niet-recycleerbaar afval levert zowel warmte, als elektriciteit op. Echter de zoektocht naar duurzame afvalwerking stopt nooit. Voorspeld wordt dat in de toekomst nog meer afvalstromen gerecycleerd zullen worden.