De website www.remondis-corneillie.be is eigendom en merknaam van Remondis Corneillie nv - Krakeleweg, 59 te 8000 Brugge - België. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de algemene voorwaarden. Elke punt hieronder vermeld, is van toepassing op deze website.

GEBRUIK VAN REMONDIS-CORNEILLIE.BE

Remondis-corneillie.be biedt informatie aan haar bezoekers over de dienstverlening in containerverhuur.
Bezoekers van remondis-corneillie.be kunnen de website bekijken en aanvragen versturen om:

  • Een offerte te krijgen
  • Teruggebeld te worden
  • Een container te bestellen
  • Een container te laten afhalen

AUTEURSRECHTEN REMONDIS-CORNEILLIE.BE

De inhoud van deze website berust op het auteursrecht voorbehouden aan © remondis-corneillie.be. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is strikt verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

  • U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.
  • U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie en u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet, zijn ten stelligste verboden en geeft onherroepelijk het voorrecht aan Remondis Corneillie nv om schadevergoeding te eisen met een minimum forfaitair bedrag van 1.250 euro.

AANSPRAKELIJKHEID CONTAINERVERHUUR-CORNEILLIE.BE

Remondis-corneillie.be is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud en staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Remondis-corneillie.be is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (en van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen en is remondis-corneillie.be gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Remondis-corneillie.be is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van ernstig misbruik wordt u de toegang tot de website ontzegd.

De gebruiker vrijwaart Remondis-corneillie.be, de webmaster, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

PRIVACY VERKLARING REMONDIS-CORNEILLIE.BE

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van remondis-corneillie.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Remondis Corneillie nv.

Remondis-corneillie.be garandeert dat uw gegevens worden gerespecteerd volgens de regels van de wet op de privacy ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de wet van 8 december 1992.

Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe de bescherming van uw persoonlijke informatie gewaarborgd blijft tijdens uw registratie op de website van remondis-corneillie.be.

Informatie
Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van remondis-corneillie.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Remondis Corneillie nv.

Gedeelde informatie
Remondis-corneillie.be gebruikt alle verzamelde informatie slechts voor intern gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkoopt of verhuurt remondis-corneillie.be uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Gebruik van de verzamelde informatie
Informatie verzameld door Remondis-corneillie.be wordt gebruikt om uw behoeften beter te kunnen begrijpen en u zo een betere service te kunnen leveren.

Verwijderen van persoonlijke informatie
Wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen uit de databank van remondis-corneillie.be, stuurt u een e-mail naar info [at] containerverhuurcorneillie [dot] be met het onderwerp 'Uitschrijven' onder vermelding van uw Voornaam, achternaam, bedrijf en e-mail. Remondis-corneillie.be zal uw verzoek dan zo snel mogelijk uitvoeren.

Klachten / vragen
Indien u klachten of vragen heeft met betrekking tot uw privacy of ons privacy-beleid, stuurt u een e-mail naar info [at] containerverhuurcorneillie [dot] be met een omschrijving van uw contactverzoek.

Verantwoordelijke Uitgever: Remondis Corneillie nv