Je gaat bouwen of verbouwen? Je bent van plan om een tuinhuis te plaatsen of een zwembad aan te leggen? Of je wilt de garage uitbreiden? Dan vraag je je misschien wel af of je een omgevingsvergunning nodig hebt vooraleer de werken mogen uitgevoerd worden. Containerverhuur Remondis Corneillie gidst je kort en bondig doorheen het proces van de te nemen stappen. 

Vrijstelling, meldingsplicht of omgevingsvergunning
Wil je (renovatie) werken uitvoeren op een perceel, aan een gebouw, woning, tuin, … Dan moet je toestemming vragen aan de bevoegde dienst van de stad of gemeente waar je de werken zal uitvoeren. Maar welke toestemming moet je nu juist aanvragen? Afhankelijk van het soort werken/ingrepen die je zal uitvoeren, wordt onderscheid gemaakt tussen volgende zaken:

  1. Een vrijstelling wil zeggen dat je geen omgevingsvergunning moet aanvragen of melding moet doen van de uit te voeren ingrepen. Meestal gaat het hier om kleine niet ingrijpende werken die onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd. Bij een vrijstelling kan je meteen van start gaan met de werken en moet je geen toestemming vragen aan de stad of gemeente. 
  2. De meldingsplicht wil logischerwijs zeggen dat je een melding doet van de geplande werken bij de gemeente of stad waar je de werken zal uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk over niet-invasieve ingrepen aan woningen, gebouwen en percelen. Binnen de 30 dagen na het indienen van je melding moet het College van Burgemeester en Schepenen, na goedkeuring, jou een meldingsakte bezorgen. Indien de melding niet wordt goedgekeurd, word je eveneens binnen de 30 dagen op de hoogte gesteld. 
  3. De omgevingsvergunning is een vergunning die je aanvraagt bij een gemeente of stad om de geplande werken te mogen uitvoeren. Hier gaat het vaak om ingrijpende ingrepen zoals de wijziging aan de stabiliteit van het gebouw, vegetatiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden…
    Je ontvangt een omgevingsvergunning wanneer de geplande ingrepen voldoen aan alle geldende voorschriften die op het perceel van toepassing zijn  (bv. stedenbouwkundige voorschriften, verordening van de gemeente/stad zelf). De wachttijd voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning vraag je best na bij je stad of gemeente.

Via het Omgevingsloket Vlaanderen kan je ook heel wat interessante informatie vinden.
! Heel vaak wordt de term bouwvergunning in de mond genomen. Sinds 2017 werd deze echter vervangen door de omgevingsvergunning. 
 

Wanneer moet je nu wat aanvragen? 
Ons gouden advies? Ga eerst te rade bij de dienst stedenbouw van jouw stad of gemeente. Maak een afspraak en breng concrete plannen of ideeën met je mee. Op die manier kunnen de medewerkers jouw gericht advies verlenen. Na het inwinnen van advies kan je aan de slag gaan met het online indienen van de nodige zaken via het omgevingsloket.  Jouw aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar de bevoegde stad of gemeente. Deze zal beslissen of jouw geplande werken voldoen aan de vooropgestelde voorschriften van het betreffende perceel.  

! Ga je bouwen, werken uitvoeren aan de stabiliteit van een gebouw of ingrepen uitvoeren die meer dan 40 vierkante meter omvatten? Dan ben je verplicht om een architect onder de arm te nemen. Deze zal voor jou de nodige aanvragen doen via het omgevingsloket. 

Containerverhuur Remondis Corneillie, jouw betrouwbare partner voor afvalinzameling. 
Een afvalcontainer of bouwstoffen nodig tijdens de werken? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Twijfel je welke en hoeveel afvalcontainers je nodig zal hebben? Wij brengen een gratis en vrijblijvend plaatsbezoek in de regio Brugge en omstreken.