Gestabiliseerd zand, beter gekend als stabilisé is een mengsel van cement, scherp zand en een kleine hoeveelheid water. Omdat stabilisé waterdoorlaatbaar is, wordt dit mengsel vaak gebruikt als onderlaag voor harde (buiten)materialen zoals klinkers, tegels, borduren en bestrating.

Hoelang moet stabilisé drogen?

Zand is het grootste bestanddeel van stabilisé en zorgt ervoor dat deze vrij snel uitdroogt. De verwerkingstijd voor stabilisé is bijgevolg vrij kort, zo’n twee à drie uur. Om het uitdrogingsproces uit te stellen, wordt soms een vertrager toegevoegd aan het mengsel. De verwerkingstijd wordt dan verlengd met zo’n drie tot zes uur.

Opgelet tijdens warm weer droogt de stabilisé nog sneller uit omdat het water snel verdampt. Probeer daarom om het mengsel op een koude ondergrond en niet in volle zon te leggen.

Wat bepaalt de droogtijd van stabilisé?

De droogtijd van gestabiliseerd zand wordt niet bepaald door een exacte formule maar is afhankelijk van diverse factoren:

  • Het type zand
  • De dikte van de laag
  • De omgevingstemperatuur
  • Al dan niet vastgemaakt met trilplaat
  • De leverancier van stabilisé

Het type zand die wordt gebruikt en de dikte van de laag stabilisé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden voor wat betreft de droog – en verhardingstijd. Gebruik je rijnzand en is je laag ongeveer 10 cm dik. Dan bedraagt de droog – en verhardingstijd een zevental dagen. Scheldezand of plaatzand verlengen gauw de verhardingstijd tot zo’n twee à drie weken. Gebruik je zeezand, dan loopt het wachten op tot een viertal weken.

Hoe dikker de laag stabilisé, hoe langer de droogtijd. Per vijf cm mag je bij elke soort zand zeker één week bijrekenen. Daarenboven hoe warmer het is , hoe sneller de stabilisé zal drogen omwille van de verdamping van het vocht.

Indien de stabilisé wordt aangestampt met een trilplaat, worden de droog – en verhardingstijden ingekort. Zo kan je bijvoorbeeld na vijf dagen, met een personenwagen rijden over een oprit die is aangelegd met stabilisé en klinkers. Toch is ook hier weer enige voorzichtigheid aangeraden en dient er rekening gehouden te worden met de hierboven aangegeven factoren.

En last but not least, de leverancier. Informeer steeds bij jouw leverancier naar de samenstelling en droog – en verhardingstijden van hun stabilisé. Niet iedereen gebruikt dezelfde hoeveelheden en producten. Hierdoor kunnen de tijden van elkaar verschillen.

Zoals je dus merkt, droog – en verhardingstijden bepalen zijn geen exacte wetenschap. Daarom staat Remondis Corneillie je graag bij met raad en daad!

Heb je nog vragen of wens je stabilisé te bestellen? Bel naar 050/312 144 of mail naar sales@remondiswestvlaanderen.be