Als aannemer engageer je je om elk bouwproject tot een goed einde te brengen. Al gaat bouwen nu eenmaal gepaard met enkele risico’s. Jammer genoeg loopt er soms iets fout … Daarom kan je je proactief indekken tegen schadegevallen op de werf met een ABR-polis. Is deze ABR-verzekering verplicht? Welke dekkingen zijn voorzien en wat is het verschil met de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering? Remondis Corneillie vertaalt het complexe verzekeringsjargon naar materie in mensentaal!

Is een ABR-verzekering verplicht?

De ABR-verzekering is een verzekering voor alle bouwplaatsrisico’s. Deze polis beschermt je tegen diverse potentiële schadegevallen tijdens de werken. Een ABR-polis is niet wettelijk verplicht, maar kan je wel heel wat rompslomp besparen. Bij schade wijzen heel wat partijen immers naar elkaar, wat tot een lang juridisch getouwtrek kan leiden. Bovendien kunnen de extra kosten snel toenemen, terwijl het bouwproject vertraging oploopt. De verzekering alle bouwplaatsrisico’s voorkomt discussies over schuld en garandeert een vergoeding, waardoor de werken sneller kunnen hervatten. Houd er wel rekening mee dat je de ABR-polis moet afsluiten vóór de start van de werken.

Het verschil tussen verzekering tienjarige aansprakelijkheid en ABR-verzekering

Moet je als aannemer een ABR-verzekering afsluiten wanneer je al een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering op zak hebt? Best wel: de polissen hebben immers een geheel andere toepassing. De verzekering tienjarige aansprakelijkheid is verplicht voor aannemers en architecten bij de bouw of renovatie van een woning. Dit houdt in dat je tien jaar aansprakelijk bent voor gebreken op het vlak van soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid, vanaf de aanvaarding van de werken. Dit beschermt de bouwheer tegen bouwschade die optreedt na de oplevering omwille van constructiefouten. De ABR-verzekering daarentegen is uitsluitend van toepassing op schade die zich voordoet doorheen de bouwfase en tot één jaar na de voorlopige oplevering.

Meer weten over de verzekering tienjarige aansprakelijkheid? Je vindt een heldere samenvatting in onze blogpost ‘Wat moet je weten over de “Tienjarige aansprakelijkheid” voor aannemers?’

Alle info over de tienjarige aansprakelijkheid >>

Wat dekt de ABR-polis?

De ABR-verzekering kan verschillende zaken dekken. Bespreek zeker op welke eventuele risico's je wil anticiperen, want dit verschilt naargelang verzekeraar. We kunnen een onderscheid maken tussen schade aan het eigen bouwwerk, het materiaal en de uitrusting enerzijds, en schade aan derden als gevolg van de werken anderzijds. Onder de eerste noemer vallen doorgaans de volgende scenario’s:

  • Materiële schade door fouten in het ontwerp, de berekeningen of de plannen
  • Materiële schade door een gebrek in het materiaal
  • Materiële schade door brand, ontploffing, glasbreuk …
  • Materiële schade door natuurrampen (overstroming, aardbeving, storm …)
  • Diefstal of vandalisme

Daarnaast kan je een beroep doen op de ABR-verzekering bij schade aan derden indien jij als aannemer aansprakelijk bent. Verzakken de funderingen van de buren omwille van jouw graafwerken? Heeft een omgevallen kraan hun woning beschadigd? Dan kan je rekenen op de ABR-polis. Ook bij burenhinder kan de verzekering tussenbeide komen. Vaak zijn dit optionele uitbreidingen die je aftoetst met je verzekeraar.

Tip: een ABR-polis is vaak maatwerk. Stem je dekking af op het geplande bouwproject, de moeilijkheidsgraad en de mogelijke risico’s. Sommige werken vereisen een uitgebreidere verzekering dan andere.

Wie is verzekerd door de verzekering algemene bouwplaatsrisico’s?

Sluit je een ABR-verzekering af? Dan spreekt het voor zich dat je als aannemer gedekt bent. Meestal gaat het om een algemene ABR-verzekering, waarbij andere betrokken partijen eveneens expliciet vermeld worden in de polis. Architect, ingenieurs, onderaannemers, veiligheidscoördinator … Zij zijn in dat geval onmiddellijk mee gedekt voor hun activiteiten, en dat voor zowel de bouw- als de onderhoudsperiode. De geldigheidstermijn van de verzekering bedraagt dikwijls twaalf maanden, maar kan je verlengen bij vele verzekeraars.

Tip: ga zeker na wie er precies aangehaald wordt in je polis. Wordt de bouwheer vermeld? Werden de erelonen van de architect en het studiebureau opgenomen in de verzekerde bedragen? Indien dat laatste niet voorzien werd, zijn zij bijgevolg ook niet verzekerd.

ABR-verzekering voor de bouwheer

In de plaats van de aannemer kan ook de bouwheer een gezamenlijke ABR-polis afsluiten, waarin alle betrokken partijen verzekerd zijn. Het voordeel? De bouwheer bepaalt zelf hoe uitgebreid de dekkingen moeten zijn. Wanneer er sprake is van schade, verloopt de procedure vlotter en wordt de vergoeding rechtstreeks aan hem uitbetaald.

(Ver)bouwwerken en afval gaan steeds hand in hand. Ben je een professionele aannemer en op zoek naar een betrouwbare partner? Ga je als particulier aan de slag en zoek je de beste oplossing voor je bouw- of sloopafval?

Remondis Corneillie staat paraat met een ruim containerpark in Brugge en flexibele formules om afvalcontainers te huren. Ontvang vrijblijvend een offerte.