Tegenwoordig kunnen we er niet omheen: de prijzen voor de huizenmarkt zijn significant gestegen. Daarom is het interessant om je opties te gaan bekijken. Vele mensen overwegen om een stuk bouwgrond te kopen of een 50 jaar oude woning te renoveren, maar Remondis Corneillie wijst je graag op het financiële duwtje in de rug als je kiest voor de afbraak en heropbouw van een woning. 

Is afbreken en heropbouwen hetzelfde als renoveren?

Nee, als je een bestaand (oud) gebouw sloopt en een nieuwe woning in de plaats bouwt, spreken we van afbraak en heropbouw. Wanneer iemand een oude woning laat staan, maar er zaken aan vernieuwt, is er sprake van een renovatie, de ene al ingrijpender dan de andere.

Waarom zou je slopen en heropbouwen in plaats van te renoveren?

De komende jaren zullen gezinnen steeds meer moeten inzetten op het vernieuwen van hun woningen. Tegen 2050 moeten die namelijk even energiezuinig zijn als de modernste nieuwbouwprojecten. Renovatie klinkt dan als een logische oplossing, toch? Niet helemaal. Van de in totaal drie miljoen Vlaamse woningen wordt elk jaar maar 0,7% gerenoveerd. Dat heeft onder meer te maken met de complexiteit van renovaties, maar ook met het prijskaartje. 

Als je de kosten van bouwen, renoveren en heropbouwen zou inschatten, denk je zoals velen waarschijnlijk dat bouwen de duurste optie is en dat je het goedkoopst zou eindigen met een renovatie. Niets is minder waar. De meeste Vlaamse woningen zijn zo verouderd (30% ervan dateert van voor Wereldoorlog II) dat het erg moeilijk is om ze naar de hedendaagse energiezuinige normen aan te passen. Wat voor jou en je gezin op het eerste zicht een koopje lijkt, zal later misschien veel extra kosten met zich meebrengen.

De sloop- en heropbouwpremie geeft je een financieel duwtje in de rug

Afbraak en heropbouw kan je enkele fiscale steunmaatregelen opleveren die de moeite zijn. Zo kan je bij het heropbouwen van een woning namelijk rekenen op het verminderde btw-tarief van 6% in plaats van het gebruikelijke 21% als je woning gedurende vijf jaar je enige én eigen woning is en de bewoonbare oppervlakte maximum 200 m² bedraagt. Alle voorwaarden om voor die federaal in het leven geroepen btw-verlaging in aanmerking te komen kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Je kan ook de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro aanvragen. Die wordt nu verlengd tot eind 2023 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). De premie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap moet je aanvragen binnen de drie maanden na goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Je dient ook een verklaring op eer te doen dat je voor je bouwproject niet in aanmerking kan komen voor het 6% btw-tarief. Tot slot dienen de grond en het gebouw dat heropgebouwd wordt, op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning volledig eigendom te zijn van een of meer natuurlijke personen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor de premie.

Let op: de twee bovenstaande tegemoetkomingen zijn niet met elkaar te combineren. Je doet er dan ook goed aan om vooraf een duidelijk kostenplaatje op te maken en te beslissen bij welk voordeel je het meeste baat hebt.

Je woning slopen en heropbouwen is trouwens niet enkel financieel aantrekkelijk, maar heeft extra voordelen zoals het kunnen kiezen voor moderne isolatiemogelijkheden en het snel en licht bouwen dankzij bijvoorbeeld een houtskeletbouw. Een renovatie sleept vaak ook vaak langer aan dan het zetten van een moderne woning.

In Brugge gelden andere regels

Daar kan je helaas geen beroep doen op de sloop- en heropbouwpremie omdat de stad behoort tot de centrumsteden. Wie in Brugge afbreekt en heropbouwt, kan dus enkel profiteren van de 6% btw-regel van de federale overheid. Dat verlaagde tarief geldt ook enkel op voorwaarde dat de afbraak en heropbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw vooral als privéwoning wordt gebruikt.

Wanneer moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden? 

Je dient steeds een melding van sloop te doen of een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen als je in aanmerking wilt komen voor de sloop- en herbouwpremie, zelfs als dat niet verplicht is. Informeer je vooraf goed bij je stad of gemeente en houd rekening met de aanvraagtermijnen. Meer advies over wanneer je een omgevingsvergunning moet aanvragen, vind je in onze blogpost over de vergunning.

Moet er samengewerkt worden met een architect?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, is de medewerking van een architect verplicht. Als je zo’n aanvraag indiende om in aanmerking te komen voor de sloop- en herbouwpremie, zal je dus iemand onder de arm moeten nemen.

Hoe kan Remondis Corneillie helpen bij jouw project?

Door zekerheid te bieden in onzekere tijden! Want bij Remondis Corneillie ligt de prijs voor de afvalcontainer voor gemengd bouw- en sloopafval vast. Je betaalt dus een vaste prijs per afvalcontainer. Hierin zit meteen de prijs voor de afvalverwerking inbegrepen. 

Wil je jouw exacte kost vooraf berekenen? Gebruik onze simulator om jouw persoonlijke offerte te maken. Heb je nog vragen rond het huren van een afvalcontainer? Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.  

*De prijs kan licht afwijken naargelang de regio waar de afvalcontainer moet geplaatst worden.