Vanaf 2023 geldt er in Vlaanderen een renovatieplicht. Heeft jouw woning of appartement een EPC-score E of F? Dan wordt er te veel energie verbruikt en moet je binnen de vijf jaar energiebesparende maatregelen nemen. Zo kan je investeren in nieuwe verwarmingssystemen, een zonneboiler of zonnepanelen. Mogelijks worden je ingrepen beloond met een EPC-premie … Wanneer heb je hier recht op? Remondis Corneillie is allesbehalve zuinig met praktische uitleg!

1. Waarom moet je EPC-score dalen?

Met de renovatieplicht vanaf 2023 wil de Vlaamse overheid duurzaam renoveren zoveel mogelijk aanmoedigen. Het doel? Garanderen dat alle bestaande woningen en appartementen tegen 2050 pronken met een EPC-score A, en dus even energiezuinig zijn als de nieuwbouwwoningen van vandaag. Kampt je woning momenteel met een EPC-score E of F? Dan is er werk aan de winkel. Je kan je energieverbruik significant verlagen door je woning beter te isoleren. Daarnaast kan je je woonst voorzien van een warmtepomp, een warmtepompboiler, een zonneboiler en/of zonnepanelen.

Meer weten over de actuele regelgeving rond renovaties? Verdiep je in onze blogpost ‘Renovatieplicht vanaf 2023: waar moet je rekening mee houden?’.

Lees het artikel >>

2. Mogelijke premies

Benieuwd welke premies je mag verwachten in ruil voor je energiebesparende inspanningen? We overlopen de premies voor warmtepompen, warmtepompboilers, zonneboilers en zonnepanelen. Glashelder en in mensentaal!

Premie warmtepomp

Een warmtepomp spreekt haar omgeving aan voor energie, zoals de bodem of de lucht. Maar liefst 60 tot 80 % van de energie die nodig is om een woning te verwarmen, wordt hieruit verzameld. Je bent dus niet langer uitsluitend afhankelijk van fossiele brandstoffen of elektriciteit. De volgende types warmtepompen komen in aanmerking voor een premie:

  • Geothermische warmtepomp
  • Lucht-luchtwarmtepomp
  • Lucht-waterwarmtepomp
  • Hybride lucht-waterwarmtepomp

Hoeveel bedraagt een premie voor een warmtepomp? Dat hangt af van verschillende factoren: je inkomen, het type warmtepomp, de eindfactuurdatum … De laagste inkomenscategorie krijgt maximaal 50 % van haar factuurbedrag exclusief btw. In de middelste en hoogste inkomenscategorie is de premie gelimiteerd tot 40 % van je investering. Voor specifieke bedragen verwijzen we je graag naar de website van Vlaanderen.

Premie warmtepompboiler

Een warmtepompboiler haalt warmte uit de lucht, die vervolgens wordt ingezet om het sanitair water te verwarmen. Zo ben je niet meer aangewezen op een elektrische boiler of een klassiek waterverwarmingssysteem, die beide erg veel energie verbruiken.

Hoeveel de premie voor een warmtepompboiler exact bedraagt, hangt voor eigenaar-bewoners af van hun inkomenscategorie. Behoor je tot de laagste categorie? Dan ontvang je maximaal 50 % van je investering (exclusief btw). Wie tot de middelste of hoogste inkomensklasse behoort, krijgt maximaal 40 % terugbetaald. Deze wetgeving is van toepassing op premieaanvragen voor warmtepompboilers tot en met 31 december 2025.​​​​​​

Premie zonneboiler

Een zonneboiler is een installatie die zonnestralen opvangt en hun warmte vervolgens aanwendt om sanitair water te verwarmen. Voor eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie geldt een premie van € 660 per m² apertuuroppervlakte (de oppervlakte van de zonnecollector die het zonlicht opvangt), met een bovengrens van € 3.300. Wanneer je je in de middelste of hoogte inkomenscategorie bevindt, bedraagt de premie voor een zonneboiler € 550 per m² apertuuroppervlakte en reken je op maximaal € 2.750.

Premie zonnepanelen

Zonnepanelen produceren elektriciteit dankzij daglicht. Daarom worden ze meestal op het dak geplaatst. Hoe meer licht ze opvangen, hoe meer stroom ze opwekken. Wanneer je keuringsdatum na 1 januari 2021 ligt, heb je volgens de actuele voorwaarden mogelijks recht op een eenmalige premie voor zonnepanelen van maximaal € 750.

3. Voorwaarden voor bovenstaande premies

Als je je engageert voor een energiezuinige woning, kan je dus verschillende premies opstrijken. De premies voor een warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler maken deel uit van Mijn VerbouwPremie: de eengemaakte premie die in 2022 werd ingevoerd. Om hier aanspraak op te maken, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Hieronder delen we een beknopt overzicht.

  • Je vraagt de premie aan voor een woning of appartement(sgebouw) in het Vlaams Gewest.
  • OF je woning werd vóór 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.
  • OF je woonst is sinds 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienetwerk en de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd minstens vijf jaar vóór de eindfactuurdatum verleend.

Per investering zijn er ook enkele specifieke voorwaarden van toepassing. Bovendien zijn de bovenstaande criteria niet van toepassing op de premie voor zonnepanelen: die behoort niet tot Mijn VerbouwPremie, maar wordt uitgereikt door Fluvius, waardoor er andere regels gelden. Informeer je dus grondig over de actuele vereisten! Pols bijvoorbeeld bij het installatiebedrijf dat je inschakelt: zij zijn doorgaans goed op de hoogte van de meest recente wetgeving.

4. Een premie aanvragen

Wil je een premie aanvragen? Voor een premie warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler meld je je aan via het digitale loket van Mijn VerbouwPremie. Een premie zonnepanelen aanvragen, gebeurt op een andere manier, aangezien deze tegemoetkoming uitgereikt wordt door Fluvius. Daarom surf je naar het online platform Mijn Fluvius. Een premie aanvragen op papier is niet mogelijk.

5. Wat met het afval tijdens en na je verbouwingswerken?

Verbouwen gaat noodgedwongen gepaard met afval. En dat zie je liefst zo vlug mogelijk verdwijnen! Daarom kan je bouwen op Remondis Corneillie als je partner voor afvalinzameling en -verwerking. Wij verhuren verschillende types afvalcontainers, zoals een container voor bouw- en sloopafval of een container voor ramen met glas. Vervang je je oude dakisolatie door een energiezuinige variant? Dan komt een afvalcontainer voor restafval type 2 (isolatie en roofing) goed van pas. Uiteraard ben je ook steeds welkom in ons containerpark te Brugge, waar je je afval vlot afgeeft.

Staan er verbouwingswerken voor de deur en overweeg je een afvalcontainer te huren? Wij maken je graag wegwijs in onze klantgerichte aanpak. Neem vrijblijvend contact met ons op.