Na een lange periode van ontwerpen, overleggen en bijsturen, kan een (ver)bouwproject écht van start gaan. De grondwerken staan als eerste op de planning. Vaak moet je namelijk een bepaalde hoeveelheid grond uitgraven. Waar ga je met de uitgegraven grond heen? Welke regels zijn hieraan verbonden? Remondis Corneillie zoekt het – tot op de bodem – voor je uit.

Mag je zomaar grond uitgraven?

In Vlaanderen bestaat er specifieke wetgeving rond grondverzet, gebundeld in het VLAREBO (Vlaams reglement rond bodemsanering en bodembescherming). Ga je een klein volume grond uitgraven, van maximaal 250 m³? Dan ben je vrij om de mouwen op te rollen. Je moet de bodemkwaliteit enkel laten onderzoeken wanneer het om verdachte grond gaat, of je de uitgegraven grond achteraf wil afvoeren. Bij grotere grondwerken, waarbij het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, is een bodemonderzoek doorgaans wel verplicht. Hiervoor schakelt de bouwheer een erkend bodemsaneringsdeskundige in, die een technisch verslag opstelt. Je vindt een overzicht van gecertificeerde professionals via de OVAM-website.

Good to know: particulieren zullen zelden een volume van 250 m³ of meer grond uitgraven. Het zijn eerder aannemers en grondwerkers die met de regelgeving rond grondverzet in aanraking komen.

Wat is het technisch verslag bij bodemverzet?

Een technisch verslag is verplicht in drie scenario’s: wanneer je uitgegraven grond wil afvoeren, bij een vermoeden van verdachte grond en bij grote grondwerken van meer dan 250 m³. In dit document beoordeelt de erkende bodemsaneringsdeskundige de bodemkwaliteit. Hij verklaart hoe en in welke mate de uitgegraven grond later opnieuw aangewend kan worden, eventueel onder voorwaarden. Een erkende bodembeheerorganisatie, bijvoorbeeld Grondbank of Grondwijzer, gaat na of het technisch verslag volledig, juist en praktisch haalbaar is. Zijn er geen bedenkingen? Dan leveren zij een conformiteitsverklaring af. De uiteindelijke (ver)bouwplannen moeten steeds voldoen aan de conclusies in het technisch verslag.

Waarom wetgeving rond het uitgraven en afvoeren van grond?

Het VLAREBO-besluit rond bodemverzet garandeert dat de herkomst van de uitgegraven grond bekend is. Aannemers moeten namelijk een strikte traceerbaarheidsprocedure volgen doorheen het proces: van de kwaliteitsbepaling, over de uitgraving, tot de levering van uitgegraven grond. Zo vermijdt de regelgeving dat verontreinigde bodem achteraf hergebruikt kan worden. Dit is zowel voor de planeet, als voor toekomstige ontvangers een groot voordeel. De natuur wordt beschermd tegen nieuwe bodemverontreiniging, terwijl gebruikers gerust kunnen zijn dat ze enkel 100 % propere grond aanvoeren op hun eigen terrein.

Dat verbouwwerken met een prijskaartje komen, spreekt voor zich. Vanaf 2024 verandert de wetgeving rond de sloop- en heropbouwpremie. Wij schreven een helder artikel, zodat je je klanten correct informeert.

Lees de blogpost ‘De nieuwe regelgeving rond de sloop- en heropbouwpremie toegelicht’ >>

Wat doe je met de uitgegraven grond?

Brengt een (ver)bouwproject enkel niet-verontreinigde bodem voort? Eventueel kan de grond, of een gedeelte ervan, hergebruikt worden op de werf, bijvoorbeeld om borders op te hogen. Om niet-verontreinigde, uitgegraven grond af te voeren, kan je een afvalcontainer voor grond en stenen huren bij Remondis Corneillie. Wij zorgen voor een stipte levering én ophaling. Of je bent steeds welkom in ons containerpark in Brugge, waar we grond en stenen aanvaarden. Voor de afvoer van verontreinigde grond gelden andere regels. In dat geval moet je een beroep doen op een erkende ophaler.

Good to know: was een technisch verslag verplicht bij de grondwerken? Dan moet je een grondverzettoelating aanvragen bij een erkende bodembeheerorganisatie voor zowel het hergebruik als het transport, en dat vóór de start van de werken. Een belangrijk aandachtspunt!

De laatste stap: het bodembeheerrapport

Zijn de grondwerken van A tot Z afgerond? Werd de uitgegraven grond geleverd op de afgesproken locatie, volledig in lijn met het technisch verslag en de grondverzettoelating? Dan vraag je als aannemer een bodembeheerrapport aan bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit document onderschrijft het correcte gebruik van de uitgegraven grond. Het vermeldt onder andere het verwijderde volume en de periode waarin het grondverzet plaatsvond. Vergeet geen kopie van het bodembeheerrapport te bezorgen aan de bouwheer.

Staan er stevige grondwerken op je agenda en zoek je een oplossing voor de uitgegraven grond? Remondis Corneillie is met veel plezier je betrouwbare bondgenoot! Contacteer ons vrijblijvend en pols naar onze flexibele, klantgerichte ondersteuning.