De laatste maanden was er flink wat commotie rond de sloop- en heropbouwpremie. De Vlaamse regering kondigde in haar Septemberverklaring namelijk enkele wijzigingen aan in de wetgeving. Wat zijn de gevolgen? Op welke financiële ruggensteun kunnen particulieren in de toekomst rekenen bij het slopen en heropbouwen van een woning? Remondis Corneillie schept duidelijkheid!

Wat is de sloop- en heropbouwpremie?

Verschillende woningen in Vlaanderen bevinden zich jammer genoeg in heel slechte staat. Daarom is het soms verstandiger om zo’n pand te slopen dan het te renoveren. Vervolgens kan er op hetzelfde perceel een nieuwbouwwoning gebouwd worden, die voldoet aan de hedendaagse energienormen. Particulieren die deze stap zetten, konden sinds 2019 rekenen op de sloop- en heropbouwpremie. Daarbij ontvingen ze een bedrag van € 10.000 per project. Al waren er ook uitzonderingen: zo konden inwoners van centrumsteden de premie bijvoorbeeld niet aanvragen. De premie werd sinds haar lancering telkens met een jaar verlengd.

Wij schreven eerder al een artikel over de sloop- en heropbouwpremie, waarin we haarfijn uitleggen waarom slopen een goed alternatief kan zijn voor renoveren. Deze info is vandaag nog steeds relevant.

Naar de blogpost >>

Waarom werd de sloop- en heropbouwpremie aangepast?

In 2021 voerde de Vlaamse regering het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw in, waardoor particulieren maar 6 % btw moesten betalen in de plaats van 21 %. Dit verlaagd btw-tarief konden ze echter niet combineren met de sloop- en heropbouwpremie. Het gevolg? Voor de meeste mensen leverde het gunstige btw-tarief een grotere kostenbesparing op dan de premie van € 10.000. Daarom kozen zij volop voor deze financieel interessantere maatregel. Enkel wie niet in aanmerking kwam voor de btw-vermindering deed nog een beroep op de sloop- en heropbouwpremie.

Hoe veranderen de regels rond btw bij sloop en heropbouw?

Met deze feiten in het achterhoofd besliste de Vlaamse regering om de voorwaarden rond het verlaagde btw-tarief aan te passen. Verloopt de sloop en heropbouw van een woning via een bouwpromotor? Dan kunnen particulieren in 2024 enkel nog rekenen op het btw-tarief van 6 % indien de omgevingsvergunning werd ingediend vóór 1 juni 2023. De vermindering geldt voor alle werkzaamheden die tot eind 2024 gefactureerd of betaald worden. Vanaf 2025 is voor deze doelgroep opnieuw het btw-tarief van 21 % van toepassing. Enkel particulieren die hun woning zelf bouwen, hebben dan nog recht op het verlaagde tarief van 6 % btw bij sloop en heropbouw.

Wat zijn de voorwaarden voor de sloop- en heropbouwpremie?

Door de strengere regels rond het verminderde btw-tarief zullen opnieuw meer mensen de sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Bovendien wordt de maatregel niet meer jaarlijks verlengd, maar geldt ze vanaf 2024 voor onbepaalde duur én op het volledige Vlaamse grondgebied. Centrumsteden vallen dus niet langer uit de boot. Particulieren die van de premie willen genieten, moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. We zetten hieronder de belangrijkste vereisten op een rij:

  • De aanvrager beantwoordt niet aan de criteria voor het voordelige btw-tarief van 6 %.
  • De bouwheer kan slechts één sloop- en heropbouwpremie verzoeken per project.
  • De premie wordt binnen de drie maanden na de goedkeuring van de gecombineerde omgevingsvergunning voor afbraak en heropbouw online aangevraagd.
  • De bovengrondse constructie wordt volledig afgebroken. De funderingen mag je behouden. Nadien legt de premieaanvrager een bewijs van het einde van de sloopwerken voor.
  • Werd er in het te slopen pand asbest gebruikt? Dan moet je aantonen dat de afbraak veilig en volgens de asbesteisen verliep. Al het asbesthoudend materiaal lijst je op in een asbestinventarisattest of een sloopopvolgingsplan.
  • De nieuwe woning wordt niet aangesloten op het aardgasdistributienet.
  • De heropgebouwde woning laat een E-peil van maximaal E24 optekenen.

Voor het volledige overzicht check je best de website van de Vlaamse overheid. De kans bestaat dat in de toekomst aan bijkomende voorwaarden moet worden voldaan. Remondis Corneillie houdt je graag op de hoogte!

Hoe helpt Remondis Corneillie bij het slopen en heropbouwen van een woning?

Een woning slopen, zorgt voor heel wat afval, daarover bestaat geen twijfel. Daarom kan je rekenen op Remondis Corneillie, jouw expert die je ondersteunt met jarenlange ervaring en expertise. Zo kan je bij ons een afvalcontainer voor bouw- en sloopafval huren in verschillende formaten. Steenpuin, zand, hout, metaal, gips … Dat is slecht een greep uit de afvalmaterialen die je in deze afvalcontainer mag verzamelen. En ook voor andere types afvalcontainers kan je bij ons terecht, denk maar aan een container voor asbesthoudend afval. Met kleinere hoeveelheden afval ben je welkom in ons ruime containerpark in Brugge, zowel op weekdagen als op zaterdag.

Ga je een woning slopen en heropbouwen en ben je benieuwd naar de prijs van een afvalcontainer? Geef zeker een seintje: wij bezorgen je een persoonlijke offerte, zonder enige verplichting.