Rond zand, slap zand, zeezand, zout zand, strandzand… allemaal verschillende namen voor één en dezelfde soort zand. Als we het over zeezand hebben, dan associeer je dit misschien meteen met onze Belgische kust. Echter wordt zeezand niet vanop de Belgische stranden ontgonnen maar wel vanuit onze Noordzee. Zeezand is een belangrijke grondstof voor de Belgische economie. Kom hieronder meer te weten.

Grondstof uit de Noordzee

Zeezand wordt sinds 1976 uit onze Noordzee ontgonnen. Zeezand wordt vaak gebruikt als alternatief voor andere soorten zand, zoals bijvoorbeeld het rivierzand. Voor rivierzand moeten wij beroep doen op het zand dat wordt geïmporteerd uit Nederland of Duitsland. Terwijl zeezand voor ons een goedkoper alternatief is omdat het hier -letterlijk en figuurlijk- voor het grijpen ligt.

Jaarlijks wordt er meer dan 3.000.000m³ rond zand uit de Noordzee gehaald.

Het winnen van zeezand gebeurt met daarvoor voorziene schepen, de sleephoppezuigers en de steekhoppezuigers. De plaatsen van ontginning kunnen niet zomaar willekeurig gekozen worden. Deze plekken zijn door de bevoegde overheden bij wet vastgelegd. Afhankelijk van de plaatsen waar ontgonnen wordt, zal ook de samenstelling van het zeezand ietwat verschillend zijn. Zo zal de korrelgrootte van het ene zeezand iets groter zijn dan het andere en kan het ene al wat meer schelpjes bevatten dan het andere. Op de schepen zelf zijn installaties aanwezig om het zeezand te zeven en zo op water al te ontdoen van eventuele resten van vissen, schaaldieren en zeewier.

Zeezand is rond zand

Zeezand wordt niet voor niks rond zand genoemd. Net zoals rivierzand is het afkomstig van bergen en gletsjers vanuit andere landen. Echter legt zeezand een veel langere weg af dan rivierzand. Want in tegenstelling tot rond zand, komt het rivierzand niet tot bij ons. Door de lange weg dat het zeezand aflegt, is dit zand (stenen) langer onderhevig aan slijtage. Daarenboven werken de golven ook nog eens in. Door deze kracht worden de zandkorrels tegen elkaar gewreven en worden ze op die manier steeds ronder en ronder.

De toepassing van zeezand

Omdat het een ronde structuur heeft, wordt zeezand vaak gebruikt in stortklaar beton. Voor dit mengsel wordt veelal middelgrof zeezand gebruikt. Het is goed draineerbaar. Vroeger werd verondersteld dat zeezand niet goed genoeg was om te gebruiken in de bouwsector omwille van de hoge concentraties zeezout en schelpen (kalksteen) in het zand. Echter hebben voldoende studies deze veronderstellingen weerlegd. Daarenboven moet het zeezand dat gebruikt wordt in de Belgische bouwsector (voor beton) voldoen aan de vooropgestelde voorschriften en normen wat betreft het zeezoutgehalte in het zand.  

Wil je na het lezen van dit artikel rond zand te bestellen? Containerverhuur Remondis Corneillie levert graag rond zand op jouw gewenst adres in de regio Brugge en omstreken! Bel naar 050/312 144 of mail naar sales@remondiswestvlaanderen.be.