Van zodra je een bedrijf opricht, moet je bedrijfsafval sorteren. Dat kan organisaties voor een uitdaging plaatsen. Zo zijn er maar liefst 24 verschillende afvalstromen waarmee je rekening moet houden. Bovendien is het essentieel dat ook je collega’s hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe stimuleer je hen om hun steentje bij te dragen? Remondis Corneillie begeleidt je in drie stappen naar foutloze sortering!

Stap 1: informeer je medewerkers over het belang van bronsortering

Het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) onderscheidt 24 types bedrijfsafval. Het lijkt misschien overdreven, maar niets is minder waar. Heel wat afval bevat nog nuttige materialen. Wanneer die bij restafval terechtkomen, is recyclage niet meer aan de orde. Door bedrijfsafval te sorteren, garandeer je dat waardevolle materialen hergebruikt worden, wat het milieu en de economie ten goede komt. Springt je bedrijf laks om met de regels? Dan riskeer je sancties, zoals een proces-verbaal of een geldboete.

Het is dus cruciaal dat je collega’s goed beseffen waarom én hoe ze correct moeten sorteren. Met deze tips kan je de boodschap helder verspreiden.

 • Verstuur een interne mailing | Bundel alle praktische info in een overzichtelijke mailing. Waarom bedrijfsafval sorteren? Waar bevinden de rolcontainers zich?
   
 • Hang infobladen op | Bevestig posters vlak bij de vuilbakken of afvalcontainers, die samenvatten welke afvalsoort hier thuishoort. Op de website www.iksorteerinmijnbedrijf.be vind je diverse affiches die je kan downloaden en printen, of laten opsturen.
   
 • Vermeld het deponeren | Begrijpen je werknemers welke afvalcontainer waarvoor dient? Super! Licht hen zeker ook in over de ideale manier om bedrijfsafval te deponeren. Door bijvoorbeeld plastic flessen samen te drukken of karton in stukken te scheuren, wordt het volume van de vuilbak of container optimaal benut.
 • Denk out of the box | Er zijn nog tal van andere manieren om het belang van bedrijfsafval sorteren over te brengen. Organiseer bijvoorbeeld een interne opleiding in je bedrijf of laat je medewerkers hun kennis bijschaven dankzij de interactieve games op Valipac.

Op zoek naar een overzicht van de 24 afvalsoorten? Wat doe je met het bedrijfsafval na de inzameling? Lees zeker onze blogpost ‘Sortering en ophaling van bedrijfsafval’. Naar het artikel >>

Stap 2: motiveer collega’s om bedrijfsafval te sorteren

Na de theorie is het tijd om dit te vertalen naar de praktijk. Hoe stimuleer je je medewerkers om effectief het bedrijfsafval te sorteren? We delen enkele ideeën om hen een duwtje in de rug te geven.

 • Maak het makkelijk | Verlaag de drempel om correct te sorteren zoveel mogelijk. Plaats bijvoorbeeld geen vuilbak aan elk bureau: de kans is groot dat afvalsoorten die beter gescheiden blijven hierin gemengd worden. In de plaats kan je enkele centrale plaatsen inrichten om bedrijfsafval te verzamelen.
   
 • Breng labels aan | Plak stickers op de vuilbakken of hang bordjes boven de rolcontainers: zo kan je telkens vermelden welke afvalsoort waar hoort. Een minimale ingreep met maximale impact!

 

 • Zorg voor een propere omgeving | Blikjes op de grond, papieren die rondslingeren … Een rommelige omgeving zet niet aan tot sorteren. Houd de omgeving rond de afvalinzamelingsplaats daarom netjes.
   
 • Organiseer een wedstrijd | Geen betere manier om je collega’s te enthousiasmeren dan een beetje competitie! Telt je bedrijf meerdere departementen? Maak er een toffe uitdaging van: houd bijvoorbeeld bij welke afdeling het minste afval verzamelt en beloon de winnaars met een mooie prijs.
   
 • Doe mee aan acties | Er worden regelmatig leuke initiatieven op touw gezet die het bewustzijn rond (bedrijfs)afval aanwakkeren. Zo sla je samen met de collega’s de handen in elkaar. Check bijvoorbeeld de website van Mooimakers voor leuke acties.

Stap 3: houd het thema onder de aandacht

Het spreekt voor zich dat je collega’s zich blijvend moeten engageren om bedrijfsafval te sorteren. Laat het thema dus niet zomaar naar de achtergrond verdwijnen. Door de boodschap geregeld op te frissen en zelf te tonen hoe het moet, creëer je het grootste effect op lange termijn.

 • Breng nieuwe collega’s op de hoogte | Start er een nieuwe medewerker in het team? Zorg dat ook de kersverse aanwinst goed begrijpt waarom bedrijfsafval sorteren van belang is. Bezorg hem of haar bijvoorbeeld een bundel met richtlijnen tijdens de eerste werkweek.
   
 • Deel tips om de afvalberg te beperken | Inspireer je collega’s occasioneel met tips die ze zelf kunnen toepassen. Een drinkbus gebruiken, lunch bewaren in een brooddoos, printen zoveel mogelijk beperken …
   
 • Geef zelf het goede voorbeeld | Om succes te creëren, moet je het afvalbeleid ook consequent zelf uitdragen. Hergebruik de achterzijden van gedateerde documenten als kladpapier of neem je thermos met soep mee naar kantoor. Zo ben je een goed rolmodel voor je medewerkers!

Hoe helpt Remondis Corneillie je om bedrijfsafval te sorteren?

Remondis Corneillie is jouw professionele partner om bedrijfsafval te sorteren. We informeren je grondig, werken volgens het boekje en staan geregistreerd als afvalinzamelaar en -ophaler bij OVAM. Ons aanbod telt rolcontainers voor verschillende afvalsoorten, zoals pmd en restafval, die we ophalen op afroep. Ook ondergrondse containers behoren tot ons assortiment aan afvalcontainers.

Wij ondersteunen je graag om bedrijfsafval te sorteren. Neem vrijblijvend contact met ons op, pols naar de mogelijkheden en krijg meer uitleg over onze dienstverlening.