Van een zelfstandig dakwerker tot een bouwbedrijf: als aannemer in de bouwsector streef je steeds naar kwaliteit. Al zijn de juiste verzekeringen onmisbaar. Ze beschermen je bijvoorbeeld wanneer er toch structurele schade optreedt. Wist je dat je je ook kan indekken tegen de financiële en wettelijke gevolgen van milieuschade? We schijnen ons licht op de milieuaansprakelijkheidsverzekering en de meerwaarde hiervan voor zelfstandige aannemers.

Wat is een milieuaansprakelijkheidsverzekering?
Elk bouwproject houdt bepaalde risico’s in, en jammer genoeg loopt er af en toe effectief iets fout. Zo kan je onbedoeld schade veroorzaken aan het milieu of de omgeving vervuilen. Stel bijvoorbeeld dat er afvalwater met cementresten of andere chemicaliën vrijkomt, dan kan dit leiden tot bodem- of waterverontreiniging. In dat geval kan je als aannemer aansprakelijk gesteld worden. Vaak volstaat de brandverzekering of de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA-uitbating) niet om de schade te vergoeden, of kan je hier zelfs helemaal niet op terugvallen. Met een milieuverzekering ben je optimaal beschermd tegen financiële verliezen als gevolg van milieuschade, zowel op de bedrijfssite als op de werf waar je aan de slag bent. Dit type verzekering is echter niet verplicht.

De milieuaansprakelijkheidsverzekering is niet te verwarren met de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers. Over dit type verzekering schreven we een apart artikel.

Naar de blogpost over tienjarige aansprakelijkheid >>

Waarom is een milieuschadeverzekering interessant voor aannemers?
De milieuwetgeving in ons land wordt steeds complexer. Als aannemer ben je vandaag aan heel wat wettelijke verplichtingen gebonden. Word je op het matje geroepen omdat je het milieu aantastte tijdens de bouwwerken? Het kostenplaatje van de herstelling kan al snel oplopen tot duizenden euro’s. Zeker bij kleinere bouwbedrijven kan dit de financiële stabiliteit bedreigen. In dat scenario maakt de milieupolis het verschil. Daarnaast kan een milieuaansprakelijkheidsverzekering je in een positief daglicht plaatsen bij potentiële klanten. Het milieubewustzijn bij consumenten groeit, wat hun keuze voor een bepaalde aannemer kan beïnvloeden. Door een milieupolis voor te leggen, heb je misschien een streepje voor.

Net als de milieuverzekering is ook de ABR-verzekering niet verplicht voor aannemers, maar zeker het overwegen waard. Hiermee ben je verzekerd tegen uiteenlopende schadegevallen op de werf. We vertellen je meer over deze polis.

Lees het artikel over de ABR-verzekering voor aannemers >>

Wat valt er onder de milieuverzekering?
Een milieuaansprakelijkheidsverzekering omvat verschillende risico’s, al kunnen de dekkingen verschillen afhankelijk van de verzekeraar. Ga dit dus zeker goed na bij jouw verzekeringsmaatschappij en stem je noden duidelijk af. We lijsten enkele voorbeelden op wanneer de milieuverzekering tussen zou kunnen komen:

  • Eigen schade door vervuiling (zowel accidenteel als gradueel)
  • Aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden
  • Lichamelijke en stoffelijke schade aan derden, indien de milieuverontreiniging rechtstreeks aan de basis ligt
  • Schade aan de biodiversiteit
  • Saneringskosten
  • Rechtsbijstand bij gerechtelijke procedures

In samenspraak met je verzekeringsmaatschappij kan je eventueel nog extra waarborgen toevoegen aan de milieuaansprakelijkheidsverzekering, bijvoorbeeld milieuschade door vervoer van goederen of milieuaansprakelijkheid van onderaannemers. Let wel: opzettelijke milieuschade, boetes, oorlog, terrorisme en nucleaire risico’s worden nooit gedekt door de milieupolis.

Conclusie: milieuaansprakelijkheidsverzekering nemen of niet?
De milieuverzekering is niet verplicht, al kan je er als aannemer baat bij hebben. Het is immers een slimme aanvulling op je reeds bestaande dekkingen. Daarbij is het essentieel om de milieupolis af te stemmen op je bedrijfsactiviteiten en de daarbij horende risico’s. Zo is de kans op milieuschade kleiner bij een timmerman dan bij een dakwerker die geregeld met asbest in aanraking komt.

Evengoed kan je specifieke milieurisico’s expliciet vermelden in de polis. Maak dus zeker de afweging en vraag professioneel advies: een milieuaansprakelijkheidsverzekering is immers steeds maatwerk.

Remondis Corneillie, ervaren partner voor aannemers
Bij een bouwproject komt afval kijken, zoveel is zeker. Remondis Corneillie staat op scherp om aannemers en bouwbedrijven te ondersteunen als betrouwbare partner. Voor elke opdracht voorzien we je van het juiste type afvalcontainer. Zoek je een afvalcontainer voor asbest? Liever een exemplaar voor bouw- en sloopafval? Ons aanbod is ruim, onze service is verregaand. Bovendien denken we mee na over het geschikte formaat en leveren we stipt op de werf. Daarnaast kan je terecht in ons containerpark in Brugge. De poorten staan elke werkdag open van 7.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 7.00 uur tot 16.00 uur.

Interesse om de handen in elkaar te slaan? Wij maken graag tijd om kennis te maken, te luisteren naar je vraag en onze werkwijze toe te lichten. Neem vrijblijvend contact met ons op om een samenwerking te bespreken.